Politika

“1 od 5 miliona”: Novim kolektivnim ugovorom Ziđin od Istočne Srbije pravi region duhova

Pokret “1 od 5 miliona” upozorava na ozbiljno kršenje radnih prava i zahteva hitno poništenje kolektivnog ugovora koji je kineska kompanija Ziđin dala rudarima u Majdanpeku i Boru.

“Novim kolektivnim ugovorom koji je kineski investitor bacio rudarima u Majdanpeku i Boru na sto, sva prava i benifiti smanjeni su na zakonski minimum, što je protivno članu 142 stav 2 dosadašnjeg kolektivnog ugovora koji govori od tome da svaki sledeći može biti samo nadogradnja na prethodni ugovor”, navodi se u saopštenju Pokreta “1 od 5 miliona”.

Kako podseća ovaj pokret, u  dosadašnjem kolektivnom ugovoru koji je Ziđin svojevremeno prihvatio pri potpisivanju strateškog partnerstva, stoji odredba da “Novi kolektivni ugovor kod poslodavca sledbenika ne može da sadrži manja prava od utvrđenih ovim Ugovorom“.

“Smanjenje zarada i svih benifita neobjašnjivo je s obzirom na to da su rudnici u Boru i Majdanepku ostvarili jako dobre rezultate u proizvodnji bakra, zlata, srebra i drugih ruda, a kompanija je samo u 2019. godini ostvarila dobit od 30 miliona dolara”, navodi “1 od 5 miliona” i objašnjava šta je to promenjeno u novom ugovoru.

Novim kolektivnim ugovorom umanjeno je:

– Za rad na dan državnog i verskog praznika umanjenje sa 150% na 110% zarade;

– Za rad na dan rudara umanjenje sa 150% na 110% zarade;

– Za prekovremeni rad umanjenje sa 35% na 26%;

– Za rad nedeljom je ukinuto uvećanje od 30%,

– Za rad u četvorobrigadnom sistemu i za rad u drugom smeni ukinuto uvećanje od 10%;

– Troškovi toplog obroka za zaposlene su umanjeni za 21,7%;

– Regres je smanjen za 63,77%;

– Otpremnina za odlazak u penziju smanjena je sa 3 bruto zarade na 2 bruto zarade;

– Jubilarne nagrade su izbrisane;

– Poklon za novorođeno dete u visini prosečne plate sada se tretira kao „solidarna pomoć“ u visini od 60.000 dinara;

– Učešće zaposlenih u dobit je izbrisano;

– Invalidu rada se više ne priznaje zbir zarade na invalidskom radnom mestu.

Pokret podseća i da država Srbija rudnike u Boru i Majdanpeku nije u potpunosti prodala već je i sama manjinski vlasnik (37%), što znači da u ovakav kolektivni ugovor koji krši prava radnika država jeste imala uvid i to je i dozvolila.

“U prethodni kolektivni ugovor kojim je naznačeno da naredni tj. ovaj ne sme degradirati prethodni, imala je uvid i kineska kompanija Ziđin prilikom potpisivanja strateškog partnerstva i prihvatila je taj ugovor kao takav. Zahtevamo sa država Srbija prestane da se ophodi prema sopstvenim građanima kao prema jeftinoj radnoj snazi, te tražimo hitno poništenje ovog kolektivnog ugovora”, poručuju iz “1 od 5 miliona”.

“1 od 5 miliona” ocenjuje da su predajom rudnika u Boru i Majdanpeku Aleksandar Vučić i režim naprednjaka predali su kineskim poslodavcima i građane Srbije kao jeftinu radnu snagu, prethodno im uništivši bilo kakvu mogućnost zaposlenja osim u rudniku.

“U prethodnih 10 godina u Majdanpeku je zatvorena Fabrika bakarnih cevi, kao i Zlatara Majdanpek nakon čega je Rudnik dobio apsolutni monopol  nad radnom snagom u Majdanpeku. Građani u Boru i Majdanpeku žive u strahu da će ostati bez posla, a kineski poslodavac koristi ih kao jeftinu radnu snagu ugrožavajući im osnovna ljudska i radna prava, i sve to pod patronatom vlasti Srpske napredne stranke”, zaključuje se u saopštenju.

Comments

comments