Društvo

Advokatska komora Beograd izglasala OBUSTAVU RADA!

Skupština Advokatske komore Beograd izglasala je danas obustavu rada od 24. decembra ove godine do, kako su naveli, ispunjenja zahteva koji se, između ostalog, tiču izmena Zakona o parničnom postupku i pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa troškovima obrade kredita.

Za obustavu rada glasala su 632 advokata, 177 je bilo protiv, a 10 ih je bilo uzdržano.

Osnovni zahtevi koje traže članovi AKB su:

– povlačenje iz javne rasprave Nacrta zakona i izmenama i dopunama Zakona o parničnom postupku u celosti, ispitati opravdanost donošenja izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, ukoliko su izmene potrebne navesti razloge, te ukoliko postoje razlozi za izmene, formirati novu radnu grupu Ministarstva pravde RS u kojoj će advokatura biti adekvatno predstavljena uz učešće legalno izabranih predstavnika beogradske advokature, srazmerno broju advokata upisanih u Imenik advokata na teritoriji grada Beograda.

– otklanjanje pravne nesigurnosti izazvane donošenjem dopunjenog stava Vrhovnog kasacionog kasacionog suda od 16.09.2021. godine na način koji bi bio prihvatljiv za građane i advokaturu

– da nadležni državni organ hitno donese odluku o zamrzavanju poreskih obaveza u odnosu na advokate, a prema Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti i to na nivou 2021. godine, a u odnosu na novoupisane advokate da poresko opterećenje budu na nivou 2018. godine (pre donošenja Uredbe), sve dok se ne postigne dogovor između predstavnika advokature i države.

Beogradski advokati najavljuju i da u danima obustave rada neće postupati u postupcima pred sudovima i drugim organima na teritoriji cele Srbije bez izuzetaka.

Obustava se odnosi na sve postupke uključujući i tzv. pritvorske predmete, postupke prema maloletnicima i postupke po privremenim merama.

Kako se dodaje, u toku obustave rada advokati mogu da sačinjavaju pismene podneske koji su vezani za rok i u situaciji kada bi stranka izgubila pravo na podnošenje pravnog sredstva ili bi joj bila naneta nenadoknadiva šteta.

Comments

comments