Društvo

Građanske inicijative: Vlada zloupotrebljava zakon da zastrašuje kontrolore vlasti

Gradjanske inicijative tražile su danas od Vlade Srbije da odmah zaustavi zloupotrebu mehanizma za sprečavanje pranja novca i finasiranja terorizma u svrhu zastrašivanja organizacija, medija i pojedinaca koje deluju kao kontrolori vlasti.

U saopštenju se ocenjuje da dopis Uprave za sprečavanje pranja novca kojim se od banaka traže podaci o novčanim transakcijama 57 organizacija, medija i pojedinaca koji se uglavnom bave ljudskim pravima, ratnim zločinima i monitoringom rada vlasti, predstavlja zloupotrebu zakonskog mehanizma i državnih resursa.

Po članu 73 Zakona o sprečavanju pranja novca i finasiranja terorizma, Uprava može od banke da zahteva dostavljanje podataka ako oceni da u vezi sa odredjenim transakcijama ili osobama postoji sumnja u takve aktivnosti, ali nema i diskreciono pravo provere onih za koji ne postoji nikakva sumnja, navode Gradjanske inicijative.

“Podsećamo da su Zakon, kao i odgovarajuće procedure, doneti u okviru ispunjavanja obaveza Srbije prema Radnoj grupi za finansijsku akciju (Financial Action Task Force – FATF) i Komitetu Saveta Evrope MONEYVAL u cilju  doprinosa globalnoj borbi protiv finansiranja terorizma. Obračun sa organizacijama i kritičkim medijima na ovaj način je zloupotreba zakonskog mehanizma i državnih resursa”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se i da je direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović informativnom programu Newsmax Adria rekao da se radi o “redovnim aktivnostima čiji je cilj procena rizika od finansiranja terorizma, a ne sprovodjenje bilo kakve istrage ili svrstavanje organizacija u red kriminalnih grupa”.

Građanske inicijative pozivaju Upravu za sprečavanje pranja novca da obustavi istragu protiv organizacija, da objavi dokumenta i objasni proces nastanka spiska poslatog bankama.

Pozivamo relevantne institucije da izvrše unutrašnju kontrolu Uprave za sprečavanje pranja novca, utvrde ulogu i odgovornost članova Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i objave rezultate kontrole. Građanske inicijative zaustavljaju svaku saradnju sa relevantnim institucijama koje sprovode ovaj Zakon dok ne prestane njegova zloupotreba, a obavestiće FATF, Komitet Saveta Evrope MONEYVAL i ostale međunarodne institucije i organizacije o zloupotrebi sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma”, navodi se u saopštenju.

Comments

comments