DruštvoKorona

Narodna banka Srbije zabranila naplaćivanje naknada za uplatu donacija

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je danas da zabranjuje naplaćivanje naknada bankama i drugim pružaocima platnih usluga za uplatu donacija u borbi protiv epidemije koronavirusa.

NBS je na sednici Izvršnog odbora usvojila odluku “kojom se zabranjuje naplaćivanje naknada i drugih troškova za usluge koje se pružaju u platnom prometu pri uplati, odnosno prenosu novčanih sredstava u dinarima i devizama na namenske račune Republike Srbije, koji su otvoreni radi prijema donacija u borbi protiv epidemije koronavirusa”, kako je i navedeno na sajtu centralne banke.

Banke, institucije elektronskog novca, platne institucije i JP “Pošta Srbije”, u skladu sa ovom odlukom, ne mogu od korisnika platnih usluga naplatiti naknadu za uplate i prenose na navedene račune. Bez obzira na to da li se ove transakcije izvršavaju kao uplata na šalteru pružalaca platnih usluga, kao prenos sa tekućeg ili nekog drugog platnog računa ili pružanjem druge vrste platne usluge, naplate nisu dozvoljene, precizirala je NBS.

Pri izvršavanju ovih transakcija, NBS neće naplaćivati naknade za one usluge koje i sama pruža u vidu njihovog izvršavanja.

Comments

comments