Društvo

Nastavlja se rasprava: “Vojnicima zabranjuju upotrebu telefona da ne bi snimali Vulinov kriminal”

Mesto: Beograd Datum: 17.07.2015 Dogadjaj: DRUŠTVO/ODBRANA/VOJSKA - naèelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Dikoviæ obišao je danas Bataljon vojne policije specijalne namene "Kobre" i odao priznanje Prvoj èeti ove elitne jedinice za hrabrost i profesionalnost iskazane prilikom zaštite predsednika Vlade Srbije Aleksandra Vuèiæa od napada na komemorativnoj ceremoniji obeležavanja 20 godina od zloèina u Srebrenici 11. jula ove godine Licnosti: Ljubiša Dikoviæ, pukovnik Željko Obradoviæ -zastupnika naèelnika Uprave vojne policije

U sve jedinice Vojske Srbije (VS) ponovo je stiglo naređenje da se njihovim pripadnicima oduzimaju mobilni telefoni u toku radnog vremena i za vreme boravka u jedinicama, kasarnama i objektima VS i Ministarstva odbrane, saopštio je jutros Vojni sindikat Srbije.


Navodeći da i pored obavezujuće odluke poverenika za zaštitu informacija od javnog značaja da je takva odluka nezakonita, neustavna i da direktno ugrožava ljudska prava pripadnika VS, Vojni sindikt Srbije saopštio je da naredjenje stiže u trenutku kada su najavili da počinju sa objavljivanjem saznanja do kojih je došao njihov Antikorupcijski tim o kriminalnim radnjama i malverzacijama u Ministarstvu odbrane.

„Za pomenuto naredjenje ne postoji nijedan pravni osnov zakon ili propis, koji predvidja mogućnost oduzimanja ličnih stvari i predmeta od strane organa komandovanja“, piše u saopštenju i dodaje se da je reč o čistoj zloupotrebi službenog položaja najviših vojnih rukovodilaca na čelu sa ministrom Aleksandrom Vulinom.

Po navodima sindikata, „navodna zaštita tajnih vojnih podataka jeste ogoljen pokušaj da se uklone i sakriju tragovi nezakonitosti i kriminala“.

„Uništavanje vojske, koja im se svakodnevno odvija pred očima ovekovečuju pripadnici VS, ogorčeni stanjem u sistemu odbrane, na čemu im čestitamo“, piše u saopštenju.

Dodaje se da pripadnici vojske za svako oduzimanje ličnih stvari i predmeta moraju dobiti potvrdu ovlašćenog lica na kojoj mora stajati razlog oduzimanja predmeta i ličnih stvari kao i pravni osnov, potpis i pečat lica koje sprovodi radnju o oduzimanja predmeta ili stvari.

„Pozivamo sve pripadnike vojske da u skladu sa zakonom i pravilom službe, odbiju da izvrše ovo naredjenje, jer se njime čini krivično delo. O čemu je konačnu reč dao poverenik Rodoljub Šabić i čije je rešenje i dalje na snazi. Istovremeno pozivamo sve pripadnika VS da štite tajne vojne podatke u skladu sa važećim propisima koji su oduvek postojali i pre ministra Vulina. Pozivamo ih i da nastave da dokumentuju kriminalne i nezakonite radnje u VS jer tako štitimo našu vojsku od uništavanja koje sprovode ministar i njegovi pomoćnici“, naveli su iz Vojnog sindikata Srbije.

(Izvor: Danas.rs, beta)

Comments

comments