Društvo

Radnici javnog preduzeća PRIMORANI da otkrivaju najosteljivije LIČNE PODATKE?!

„Parking servis“ Beograd je aneksom ugovora o radu u oktobru ove godine obavezao svoje zaposlene da daju pristanak da to preduzeće obrađuje njihove podatke koji se odnose na njihove članove porodice, versko uverenje, članstvo u sindikatu i zdravstveno stanje.

Ovi podaci, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, spadaju u naročito osetljive podatke i mogu se obrađivati samo na osnovu slobodno datog pristanka lica, što aneks ugovora o radu nije jer radnik može dobiti otkaz ukoliko ne potpiše aneks. „Postavlja se pitanje dobrovoljnosti i punovažnosti takvog pristanka“, navodi se u odgovoru Službe Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti.

PROČITAJTE JOŠ: (FOTO) PROCUREO SPISAK SNS BOTOVA IZ PETROVCA – PLATE I DO 90 HILJADA!

„Ugroženo nam je pravo na privatnost“

Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ Beograd u oktobru 2018. ponudilo je svojim radnicima da potpišu aneks ugovora o radu kojim se, između ostalog, traži pristanak radnika za obradu njihovih ličnih podataka.

Radnik.rs imao je uvid u aneks ugovora jednog od radnika ovog preduzeća.

U aneksu piše da je „zaposleni saglasan i potpisom na ovom ugovoru daje pristanak da Poslodavac obrađuje podatke o njegovoj ličnosti u svrhu ostvarivanja prava i obaveza Zaposlenog i Poslodavca iz rada i po osnovu rada“. Kategorije ličnih podataka na koje se daje pristanak, kako piše u daljem tekstu, „uključuju, ali se ne ograničavaju na: podatke vezane za članove porodice, verska uverenja, članstvo u sindikatu, zdravstveno stanje, učinjene prekršaje Zaposlenog, sudske postupke i dr.“.

Predsednik sindikata Sloga JKP „Parking Servis“ Beograd Dragan Ljubić smatra da je ovim aneksom radnicima ugroženo pravo na privatnost i privatnost njihovih članova porodice jer je nejasna namena korišćenja ovih podataka. Osim toga, kako kaže, nejasno je koje sve podatke preduzeće planira da prikuplja s obzirom na to da je u aneksu rečeno da se obrada ne ograničava na spomenute podatke.

„Zašto bi preduzeće imalo podatke o mojim članovima porodice? Ako su vam potrebni podaci, na primer, zbog deljenja paketića za decu, vi možete da napravite formular gde će se tražiti podaci o detetu (ime i prezime, godina rođenja) i to se koristi isključivo za tu namenu“, kaže on.

Takođe, u aneksu se traži saglasnost zaposlenih i da prikuplja podatke „dobijene putem sistema video nadzora, podatke o GPS praćenju vozila, ostvarenim komunikacijama preko službenih mobilnih telefona i drugih sredstava elektronskih komunikacija u vlasništvu Poslodavca, sadržaj službene elektronske pošte i sve informacije koje su smeštene na IT resursima u vlasništvu Poslodavca“.

Ljubić kaže da je najproblematičnije u vezi sa aneksom to što se od radnika traži dozvola za korišćenje podataka, a radnici su prinuđeni da daju tu dozvolu.

„Ja sam morao da potpišem taj aneks, svi su morali. Da nisu, dobili bi otkaz“, ističe on.

Parking servis: U interesu zaposlenih

Na pitanje portala Radnik.rs iz kog razloga je aneksom ugovora propisano da zaposleni poslodavcu odobrava da obrađuje spomenute podatke, iz „Parking servisa“ navode da se obrada tih podataka vrši isključivo u cilju ostvarivanja prava iz radnog odnosa.

„Na primer, podaci o članovima porodice su neophodni za ostvarivanje prava na dužinu godišnjeg odmora, zdravstveno osiguranje članova porodice, stipendiranje dece, isplatu solidarne pomoći radi smrti, rođenja deteta, bolesti i druga primanja po osnovu kolektivnog ugovora. Podaci o verskom uverenju radi korišćenja dana za krsnu slavu i za dane verskih praznika za pripadnike pravoslavne, katoličke i islamske veroispovesti“, piše u odgovoru.

Iz „Parking servisa“ takođe navode da se prikupljaju podaci o zaposlenima sa video nadzora, GPS uređaja u službenim vozilima, podaci smešteni na IT resursima radi obezbeđivanja „bezbednosti i zaštite na radu“, kao i zbog zaštite imovine.

Svi ovi podaci prikupljaju se „isključivo u interesu zaposlenih i u skladu su sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti“, navode iz „Parking servisa“.

Poverenik: Dobrovoljnost je upitna

Radnik.rs poslao je Službi Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti primerak aneksa ugovora koji su dobili radnici „Parking servisa“ i uputio pitanja koja se odnose na to da li je zakonito na ovaj način tražiti pristanak za obradu ličnih podataka zaposlenih.

Prema odgovoru koji je Služba Poverenika dostavila portalu Radnik.rs, postoji više spornih detalja u aneksu ugovora o radu koji je JKP „Parking Servis“ Beograd dostavio svojim zaposlenima. Pre svega, kako se navodi, nejasno je koja je svrha prikupljanja podataka o članovima porodice, verskom uverenju, članstvu u sindikatu, zdravstvenom stanju itd. koji se, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, smatraju „naročito osetljivim podacima“.

„Predmetni aneks ugovora o radu, sem uopštenog navoda da JKP Parking servis Beograd namerava da koristi podatke u svrhu ostvarivanja prava i obaveza Zaposlenog i Poslodavca iz rada i po osnovu rada odnosno obezbeđivanja bezbednosti i zaštite na radu i zaštite imovine, ne sadrži jasnu svrhu obrade i način korišćenja svakog od tih podataka ponaosob. Obrada nije dozvoljena ukoliko svrha obrade nije jasno određena“, piše u odgovoru.

PROČITAJTE JOŠ: SINDIKAT POLICIJE: “U BIRAČKIM SPISKOVIMA JE MILION I SEDAMSTO HILJADA PREMINULIH”!

Spomenuti „naročito osetljivi podaci“ koje prikuplja „Parking servis“ se, prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (član 16), „mogu obrađivati na osnovu slobodno datog pristanka lica, osim kada zakonom nije dozvoljena obrada ni uz pristanak“. Problem je u tome što su zaposleni „Parking servisa“ pristanak dali potpisujući aneks ugovora; da to nisu učinili, njihov radni odnos bi mogao da bude doveden u pitanje.

Iz Službe Poverenika slažu se da je u ovom slučaju dobrovoljnost upitna i navode da se to pitanje uvek može postaviti u kontekstu radnih odnosa gde postoji „očigledna nesrazmera moći između poslodavca kao rukovaoca podataka i zaposlenog“.

„Kako je, u konkretnom slučaju, pristanak za obradu sadržan u aneksu ugovora o radu, postavlja se pitanje bilo kakve mogućnosti opoziva istog, a samim tim i dobrovoljnosti i punovažnosti takvog pristanka“, navodi se u odgovoru Poverenika.

Ipak, iz Službe Poverenika nisu odgovorili na pitanje koje se odnosi na ocenu zakonitosti ovog aneksa navodeći da je to nadležnost Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

PROČITAJTE JOŠ: PRSO JE KO LAJSNA: “SBB JE KRIV ŠTO NEMAMO RAMPE PO SRBIJI”!

(izvor: radnik.rs / Miloš Vučković)

Comments

comments