Društvo

UŽICE DNO DNA: Preko kreveta do koncerta u kulturnoj ustanovi?!

Kriterijumi izbora umetničkog programa i kulturnih događaja u Gradskom kulturnom
centru u Užicu od imenovanja direktorke Jelene Vasović (SNS) nepoznati su
široj javnosti.
Kulturna politika ove ustanove počiva na ličnoj volji direktora koja
svojimpostupcima izaziva opravdanu sumnju u transparentnost i zakonitost
rada Gradskog kulturnog centra Užice.
Još od vremena kada je Jelena Vasović bila vršilac dužnosti direktora ustanove, Gradski kulturni centar postao je talac samovolje jedne osobe.
Takav trend nastavio se i nakon imenovanja Jelene Vasović za direktora ustanovenakon
sprovedenog javnog konkursa.
Do današnjeg dana nije razjašnjeno da li je njeno imenovanje bilo u skladu sa
zakonomjer imenovana nije imala iskustva u rukovođenju kulturnom ustanovom tokom
ranije karijere.

Ovome treba dodati i opšte poznate intimne veze sa članovima pojedinih grupa koje
su, simptomatično, više puta nastupale u Gradskom kulturnom centru u Užicu.

Dali je višegodišnja intimna veza sa kragujevačkim gitaristom Mihaelom
Stojanovićem,koja je predstavljala javnu tajnu ustanove i za koju su znali i
zaposleni uustanovi, bila presudna da kragujevački sastav nastupa nekoliko puta u
Gradskomkulturnom centru?
Da li je i intimna veza sa članom grupe Divanhana Nevenom Tunjićem uticala na toda
poznati sarajevski sastav nastupa više puta u kratkom periodu u Gradskomkulturnom
centru?
Na kraju, ko je donosio odluku da pomenuti bendovi nastupaju u kulturnom centrui da
li iza svih navedenih gostovanja intimnih partnera Jelene Vasović stoji i
finansijskakorist u vidu podele zarade nakon koncerta i da li su ova gostovanja
plaćananovcem iz budžeta ustanove, odnosno novcem svih građana Užica?
Da li se u ovom smislu potpisivanje ugovora sa intimnim partnerom za nastup ujavnoj
ustanovi poverenoj na savesno upravljanje može smatrati sukobom interesa?

Ovapitanja otvaraju i drugu temu u vezi sa odlukama Jelene Vasović kao članaGradskog
veća za kulturu, obrazovanje i sport gde je direktno svojim odlukamauticala na
velike količine novca koji se raspoređivao različitim ustanovama,udruženjima i
sportskim klubovima u Užicu.
Da li su i na te odluke tokom mandata u Gradskom veću uticali lični, emotivniili
neki drugi interesi Jelene Vasović?

Na ova ali i na mnoga druga pitanja u vezi poslovanja Gradskog kulturnog centra
Užice direktorka Jelena Vasović dužna je da javnosti pruži odgovore a zbog
dokazanog nepotizma i intimnih veza sa članovima grupa koje su nastupale u GKC Užice
kaoi zbog potpune netransparentnosti u radu i zloupotrebe položaja direktora za
ostvarivanje interesa trećih lica, očekujemo reakciju gradonačelnika i nadležnih
institucija Gradske uprave Užice.

Comments

comments