Politika

Vujanović (Dveri): Šta (ni)je porodična politika?

Međunarodni dan porodice je prilika da razmislimo šta nam znači porodica. Ja lično dolazim iz porodice sa četvoro dece i to je obogatilo i oblikovalo moj život. Naučila sam da mislim o drugima u zajednici, da volim i delim i da se ponašam odgovorno.

Ali šta uopšte znači kada u politici kažemo da je potrebno pružiti podršku porodicama?

Kada kažem podrška porodicama ne mislim samo na podršku porodicama sa više dece, već na podršku svim porodicama.

Kada kažem Srbija treba da postane prijatelj porodice ne mislim da treba da postane neprijatelj pojedinca, već upravo da mu pomogne da zasnuje porodicu i ostvari se u okviru nje.

Kada kažem porodične vrednosti, ne mislim na pogrešno shvaćene patrijarhalne vrednosti i sliku žene svedene na kućne poslove, već na vrednosti kao što su razumevanje, podrška, odgovornost prema drugim članovima zajednice i ljubav.

Da budem do kraja jasna, pozivanje na porodične vrednosti, porodičnu politiku i borbu za život Srbije ne znači nikakve zabrane ili zadiranje u lične odluke već poziv da se stvori ambijent u kome će svaka porodica moći da ostvari svoj puni potencijal bez stalnog straha za egzistenciju i bezbednost.

Za to je potrebna podrška mladim parovima da uopšte zasnuju porodicu i reše stambeno pitanje. Potrebna je bolja zaštita trudnica od otkaza, bolji uslovi porodiljskog odsustva i veće mogućnosti za kombinovanje karijere i majčinstva. Potrebno je uvođenje olakšica i benefita za privatne kompanije koje zapošljavaju jednog od nezaposlenih roditelja ili omogućavaju klizno radno vreme. Potrebne su poreske reforme koje će značiti smanjivanje poreza na zarade i imovinu u odnosu na sklapanje braka i broj dece.

A potrebna je, pre svega, normalna, zdrava i sigurna društvena sredina koje trenutno nema i na čijem stvaranju moramo raditi svi zajedno. Jer stvoriti normalne uslove za život svih porodica u Srbiji nije pitanje političkog opredeljenja, već zdravog razuma i brige za opšti interes.

Jelena Vujanović,
Direktor Info službe Dveri
Doktorand na Fakultetu političkih nauka

(Izvor: Srbin.info)

Comments

comments