Politika

Pošta Srbije izdiše u kandžama PUPS-a

Otvoreno pismo poštara Srbije:

„Poštovani,

Ovim putem želimo da vas upoznamo sa procesom koji se odvija u JP „Pošta Srbije“ u kontinuitetu od kada je ono kao plen pripalo PUPS-u. Naime, od dolaska PUPS-a u poziciju da rukovodi ovim preduzećem, odvijaju se procesi koji vode ka sigurnoj propasti ovog izuzetno značajnog sistema od javnog značaja. Stopirani su razvoj, investicije, čak i investiciono održavanje, uspostavljena je prevaziđena organizaciona struktura, primenjuje se princip negativne kadrovske selekcije, a celokupno poslovanje podređeno je čistom pozitivnom marketinškom nastupu političke stranke čiji je talac „Pošta Srbije“ postala. Zaposleni, s obzirom na činjenicu da su se reprezentativni sindikati vrlo jeftino prodali, prepušteni su sami sebi, samo mogu da gledaju kako se sistem koji su stvarali i u koji su ugrađivali deo sebe polako propada. Umesto aktivne utakmice sa konkurencijom, razvoja novih usluga i servisa, „Pošta Srbije“ je postala poligon za manipulisanje jedne političke opcije – PUPS, oličene u Milanu Krkobabiću i njegovoj naslednici Miri Petrović (na slici ispod). To ima za posledicu da je ceo sistem doveden u veoma loše stanje.

Promocija Krkobabića

PROČITAJTE JOŠ: SERGEJ RASPALIO PO PREDSEDNIKU OPŠTINE: HTEO JE DA SE UVUČE U D*PE VOĐI!

Evo najbitnijih činjenica:

1) Ovo preduzeće od početka višestranačja u Srbiji pa do 2012. godine vodile su mnoge stranačke ličnosti uz veliko uvažavanje ljudi koji dugo rade u ovom JP i nose posao;

2) Krajem septembra 2012. godine ovo najstarije JP u Srbiji postaje talac političke partije PUPS;

3) JP „Pošta Srbije“ stavljeno je u funkciju medijske promocije PUPS-a, tj. u poziciju marketinške agencije ove stranke, i očuvanja stranačke infrastrukture širom Srbije (plaćanje sponzorstava medijima, a zapošljavanje ljudi samo po stranačkoj liniji);

4) Finalna realizacija istorijskih projekata, započetih mnogo ranije nego što je PUPS preuzeo ovo JP, rađena je uz mnogo problema upravo zbog hroničnog nerazumevanja prekih potreba za opstanak i razvoj „Pošte“ jer kadrovi plasirani u sam vrh „Pošte Srbije“ niti razumeju njeno funkcionisanje niti ih to uopšte interesuje;

5) Tadašnji direktor i predsednik PUPS-a od 2014. godine (prethodno potpredsednik) na posao dolazi kad nema drugih obaveza (nekad u 15 h, a nekad i kasnije), prepušta vođenje preduzeća od 15.000 ljudi proverenim podanicima: šefu kabineta, g-đi Snežani Petrović (koja odrađuje i važne poslove za PUPS, plasira se na izbornu listu i sada je poslanik PUPS-a), g-đi Miri Petrović, dugogodišnjoj sekretarici (a u „Pošti“ specijalnoj savetnici za javne nabavke);

6) Promocija Milana Krkobabića je već nekoliko godina u prvom planu, pa se plete medijska mreža: supruga Srđana Predojevića je četiri godine u „Pošti“ ni kriva i dužna kao izvršni direktor ili spec. savetnik, uredno obezbeđuje prisutnost na „Pinku“, g-đica Nela Bojović vodi marketing takođe poslednje tri godine, a pošto je rođena sestra Olje Jovićević, ona obezbeđuje prohodnost na RTS-u; štampani mediji se pune reklamama bez smisla;

7) Izmena organizacije rađena je na silu tako što je napravljena radna grupa od podanika koji su se utrkivali da izađu u susret direktoru Krkobabiću, a njihovo rešenje usporava funkcionisanje i razvoj „Pošte Srbije“ (od 30 odgovornih lica upisanih u APR ostalo je 15 širom Srbije, ne zbog „Pošte“ nego da bi „veliki direktor“ mogao da se pojavi na TV-u sa vešću da je značajno smanjen broj direktora, a oni prevedeni u pomoćnike direktora sa većom platom i bez ikakve odgovornosti). Uspostavljen je prevaziđeni funkcionalni organizacioni model koji je vrlo brzo pokazao svu svoju neefikasnost i neefektivnost. Nema tu ništa dobro za „Poštu“, ali postignut je medijski efekat;

8) Kako bi mogao da mešetari, g-din Krkobabić od svojih podanika iz poslovodstva, uz veliko poltronstvo sindikata, pravi cirkus od konkursa za izbor: direktora organizacionih delova, rukovodilaca službi, pa čak i upravnika pošta! Tu se prolila zla krv – mnogi iskusni i dokazani menadžeri bivaju zamenjeni podobnima koji ne poseduju ni elementarno znanje iz procesa kojima treba da upravljaju, pa se tako u preduzeću i vidno narušila radna disciplina i atmosfera. Hijerarhijsku piramidu odlučivanja u „Pošti Srbije“ srušio je g-din Krkobabić: trošeći ljude, mešajući im ovlašćenja, preskačući određene osobe prilikom donošenja važnih odluka iz njihovih resora, smenjujući ljude bez razloga političkim postavljenjima neiskusnih na važna mesta;

9) Sve vreme političar Krkobabić na razne načine u šaci drži predsednike reprezentativnih sindikata (dva sindikata) koji su na čelu ovih organizacija poslednjih 16 godina (svi im direktori odgovaraju, a ponajviše ovi iz PUPS-a jer uspevaju da zaposle svoje familije, pa i više od toga). Predsednici pomenutih sindikata gledaju samo svoje fotelje i interese, a ne vide se na sednicama Nadzornog odbora;

10) Izvršni odbor (IO) trebalo je da donosi brze odluke na temu borbe sa konkurencijom, ali to nikad nije naišlo na razumevanje, tako da IO nije ni profunkcionisao dve i po godine, koliko je trajao (zato se konkurencija vidno širi i napreduje u domenu komercijalnih usluga). Održano je ukupno desetak sednica IO, a sve važne odluke uglavnom su donošene van sednica;

11) Razvojnih projekata nema jer nije bilo sluha samog vrha „Pošte“. Niko nije putovao na poštanske skupove više od četiri godine. Nismo razvili nijednu novu uslugu ili servis, a, s druge strane, otvarali smo pošte po ruralnim područjima, iako su ona bila pokrivena zakonom definisanim pružanjem poštanskih usluga, i na taj način pravili dodatne troškove u poslovanju bez ikakvih izgleda da se one nekada isplate, ali samo sa jednim ciljem – da se promoviše PUPS. Postojeće usluge, evidentnom nestručnošću, doveli smo u pitanje.

PROČITAJTE JOŠ: VUČIĆU, KO JE TVOJA TETKA IZ KANADE?!

Šta čekaju DRI i Vlada?

Muke nas sudbinski vezanih za „Poštu“ značajno se povećavaju poslednjim imenovanjem za v. d. direktora g-đe Mire Petrović, koja je pre četiri godine u „Poštu“ došla sa srednjom školom i jedinom referencom da se već dugo ne rastaje od g-dina Krkobabića. Pomenuta gospođa 19. 10. 2016. godine raspušta Izvršni odbor „Pošte“ po važećem zakonu o JP iako novi zakon takođe definiše izvršne direktore (najviše sedam), potom kreće sa brojnim smenama rukovodećeg kadra!!! U prethodna tri meseca smenila je više od deset odgovornih lica sa ukupnim radnim stažem u „Pošti“ dužim od 200 godina.

Bahata kadrovska politika v. d. direktora dovodi do smene deset visokokotiranih, visokoobrazovanih proverenih kadrova lojalnih „Pošti“ (izvršnih direktora, direktora RJ i tri direktora vrlo važnih funkcija). S druge strane, šef PUPS-a i dotična g-đa hvale se izvanrednim rezultatima „Pošte“, a smenjuju ljude kao da hoće da rezultati budu loši? Smene su odrađene bez adekvatnih obrazloženja uz grubo kršenje odredaba Zakona o radu sa izraženom notom mobinga i osvete i proizvešće mnoge sudske sporove.

1) V. d. direktora ne poštuje Uredbu Vlade Srbije o zabrani zapošljavanja jer na direktorska mesta u „Poštu“ dovodi lica spolja (sa biroa i iz nekih poslovnih banaka!!!).

2) Zakon o javnim nabavkama prekršila je početkom decembra (posle ciljanog raspuštanja Izvršnog odbora i cele vertikale u IT), potpisuje na svoju ruku vrlo nepovoljne ugovore o autorskim pravima za distribuciju određenih TV kanala: „United Media Network AG“ (obavezujući „Poštu“ u naredne tri godine za oko šest miliona evra, sa „Pinkom“ na tri miliona evra u naredne tri godine i sa „Kopernikusom“ na nešto manji iznos!!! Eto zašto joj ne trebaju izvršni direktori i ljudi od integriteta! Sve je to urađeno na brzinu i bez Programskog ili Nadzornog odbora. Na ovaj način gospođa Mira Petrović se kandidovala za krivičnu prijavu.

3) „Pošta Srbije“ samo zbog očuvanja pozicija čuvenog ministra za ništa (g-dina Milana Lakija Krkobabića) i Mire Petrović radi sa ogromnim minusom posao za nagradnu igru „Srećan račun“. Poklanjaju se koverte i celokupna infrastruktura prvi put u istoriji „Pošte“. Tako će od ovog posla poštanskim radnicima pripasti minus od nekoliko miliona evra, a ista nagradna igra u kojoj ništa nije bilo besplatno 2005. godine donela je prihod od oko dva miliona evra!!!

Da se jasno razumemo, dobit u „Pošti Srbije“ potiče od zakupnine koju nam uplaćuje „Telekom Srbija“ i ona je manja od predmetne zakupnine, tako da se od osnovne delatnosti nažalost pravi gubitak (npr. 2015. prihod od zakupa je bio 3.200.000.000,00 dinara, a neto dobit 3.100.000.000,00 dinara). To pomenuti političari stalno prikrivaju, a predmetna činjenica ozbiljno zabrinjava zaposlene u „Pošti Srbije“ jer oni nemaju bezbroj funkcija i alternativa! „Pošta“ je imala 20 godina da postane samoodrživ sistem uz veliku podršku od „Telekoma Srbija“ koja je stizala i stiže od zakupa poslovnog prostora („Telekom“ na godišnjem nivou uplati po ovom osnovu 25 miliona evra), ali od sredine ove godine počeće rapidno da pada pošto prestaje 20-godišnja ugovorna obaveza i „Telekom“ izlazi samo ove godine iz oko 30.000 m2, a sledeće će se ovaj trend i nastaviti!!! Zato zaposleni u „Pošti“ strahuju od očiglednog pada prihoda i dovođenja u opasnost likvidnosti „Pošte“…

JP „Pošta Srbije“ zapošljava 15.000 ljudi i ima tradiciju dugu 176 godina. Mislimo da je krajnje neodgovorno da se Vlada Srbije ovako poigrava s njim. Posledice upravljanja „Poštom“ od strane PUPS-a biće gore od onih koje su osetili zaposleni u „Srbijašumama“ i drugim privrednim subjektima koja su vodili kadrovi PUPS-a, jer gde se oni pojave – tu trava ne raste!!! Vladajuća partija na ovaj način reskira više od 50.000 glasova poštanskih radnika i njihovih ukućana.

Najveća muka je činjenica da za ovakvim postupanjem stvarno nema razloga (osim ličnih i partijskih interesa pojedinih članova PUPS-a), znajući da PUPS nema ni jedan odsto podrške građana Srbije. U Srbiji se zna i kaže: „Za njih neće glasati ni njihovi ukućani“, prvenstveno zbog nedostatka ideja, kadrova, energije i prevelike želje da se nešto ušićari na ucenama i bezobrazluku. Da se razumemo, treba poštovati penzionere i oni su jako važni za poslovanje „Pošte Srbije“, a PUPS je „privatna“ partija koja veze nema sa interesima ove populacije.

Mi, poštari, molimo Vladu Srbije da preduzme sve što je u njenoj moći da se naša „Pošta Srbije“ sačuva od političkog ropstva jedne beznačajne partije! Ako se PUPS u najkraćem roku ne skloni iz „Pošte“ uz ulazak DRI (kako bi se utvrdile štetne posledice nakaradnog višegodišnjeg upravljanja jer Krkobabić pre više od četiri godine nije želeo da potpiše primopredaju sa prethodnim direktorom Ćirićem, a i u septembru 2016. nije urađena zakonski propisana primopredaja dužnosti direktora između Krkobabića i g-đe Petrović), mi, poštari, vrlo brzo uzećemo stvar u svoje ruke i izbacićemo parazite koji su nam okupirali firmu. Ima nas negde oko 15.000, što je sasvim dovoljno da brzo skinemo pijavice iz PUPS-a sa našeg vrata jer je naša sudbina vezana jedino za sudbinu naše kuće!

S poštovanjem,

UJEDINJENI I JAKO RAZOČARANI POŠTARI SRBIJE.“

PROČITAJTE JOŠ: OTAC NEBOJŠE STEFANOVIĆA PRODAJE ORUŽJE SAUDIJCIMA!

(izvor: beogradski-glas.rs)

Comments

comments