Politika

Više od 1.700 obučenih posmatrača Crte pratiće izborni dan 21. juna

Posmatračka misija Crte završila je regrutaciju i obuku više od 1.700 posmatrača koji će na izborni dan, 21. juna, biti raspoređeni na slučajnom i reprezentativnom uzorku od 500 biračkih mesta. Posmatranje izbornog procesa na ovakvom uzorku omogućiće Crti izveštavanje o toku izbora, poštovanju zakona i izbornih procedura na svim biračkim mestima u Srbiji. 

Posmatrači, obučeni po najvišim međunarodnim standardima, pratiće kvalitet izbornog procesa na biračkim mestima kao i dešavanja i atmosferu ispred biračkih mesta. 

S obzirom da je zbog pandemije korona virusa produžen rok za prijavljivanje birača da glasaju van biračkog mesta te da se očekuje veći broj birača koji će iskoristiti svoje biračko pravo na ovakav način glasaju, Crta će po prvi put pratiti i ovaj vid glasanja uz pomoć posebno obučenih timova. Takođe, pravni tim Crte pratiće rad Republičke izborne komisije.

Posmatrači će biti na biračkim mestima od trenutka pripreme biračkog mesta za otvaranje pa sve dok članovi biračkih odbora ne objave rezultate izbora za posmatrano biračko mesto, čime se obezbeđuje sveobuhvatan uvid u dešavanja na biračkim mestima tokom izbornog dana.

Svi posmatrači Crte, koji će biti na biračkim mestima 21. juna,  prošli su sveobuhvatnu obuku po najvišim međunarodnim standardima kao i više faza testiranja i  simulacija izbornog dana. Posmatrači su, prilikom pridruživanja posmatračkoj misiji Crte, potpisali i Kodeks ponašanja koji zahteva poštovanje principa profesionalnosti, nezavisnosti, nepristrasnosti, tačnosti i objektivnosti kao i donošenja zaključaka isključivo na osnovu dokumentovanih i potvrđenih činjenica.

Tokom izbornog dana posmatračaka misija Crte obaveštavaće javnost u više navrata o tome kako protiče proces glasanja dok će iz sata u sat izveštavati o izlaznosti. Tokom celog dana na sajtu Crte, YouTube kanalu i Facebook strani, građani će, osim konferencija (u 9.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 i oko 22h) na kojima će biti saopštavane informacije o dešavanjima na biračkim mestima, moći da prate i pristizanje informacija sa biračkih mesta i kako pozivni centar pruža podršku posmatračima.

Crta je članica Evropske mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora (ENEMO) i Globalne mreže organizacija koje se bave posmatranjem izbora (GNDEM). U svojstvu domaće posmatračke misije, Crta je pratila, po međunarodnim standardima, celokupan proces parlamentarnih izbora 2016. godine, predsedničkih 2017. godine i beogradskih 2018. godine i time doprinela njihovoj transparentnosti. Nalazi i preporuke Posmatračke misije Crte su bili u skladu sa nalazima i preporukama međunarodne posmatračke misije OEBS/ODHIR.

Comments

comments