Politika

Aleksandar Vulin tone sve dublje

Otvoreno pismo Vojnog sindikata Aleksandru Vulinu:

Krenućemo od dva postulata.

„Neznanje ne oslobađa odgovornosti.“

„Nije viteški boriti se protiv slabijeg.“

PROČITAJTE JOŠ: (VIDEO): DERATIZACIJA INFORMERA!

U proteklih više od godinu dana ministrovanja Aleksandra Vulina bili smo svedoci da nepoznavanje elementarnih pojmova iz domena ministarstva koje vodi bez sumnje ugrožava ugled Vojske Srbije u društvu i iritira zaposlene u Vojsci Srbije koji odlično poznaju materiju o kojoj ministar nevešto natuca.

Vojni sindikat Srbije u duhu viteštva nudi da ministru objasni šta je vojska, kako funkcioniše, pa ako je zainteresovan i ostale detalje.

Međutim nažalost svedoci smo da pre toga ministar mora ozbiljno da se posveti učenju elementarnih matematičkih operacija, a s obzirom da su dobre matematičke sposobnosti uslov za rad u vojsci, nudimo mu pomoć i u toj oblasti.

Ne želimo da se ministar više bruka sa izjavama kako što je ova, citiramo:

„Potporučnik, najmlađi oficir sa prvim činom i prvim dužnostima dobiće 480 evra, dok je 2011. godine za to dobijao 425 evra.“

PROČITAJTE JOŠ: OTVORENO PISMO VUČIĆU: MOJ SIN JE NAJMLAĐI POLITIČKI ZATVORENIK U EVROPI!

S obzirom da je taj isti ministar odbrane u januaru 2019. godine obavestio Vojni sindikat Srbije da je od 2014. godine do januara 2019. godine uvećanje plate iznosilo 28,4 odsto. Kada se na platu potporučnika iz 2011. godine uračuna povećanje od 28,4 odsto, dobija se da plata treba da bude 546 evra, a ne kako se ministar hvali 480 evra.

Na ovom prostom primeru dolazimo do zaključka da je usled nespornog nepoznavanja osnovnih aritmetičkih radnji potporučnik oštećen bar za 66 evra. Za potporučnika znamo koliko je pogrešeno, ali s obzirom da u Vojsci Srbije postoji 16 činova, odnosno kategorija, pitamo se koliko su oštećeni podoficiri, profesionalni vojnici i civilna lica jer ne možemo biti sigurni da su greške ministra linearne.

Ako se nekom bez pristanka uzme novac koji mu pripada, isto se kvalifikuje kao krađa, a zakon je jasan da neznanje ne oslobađa odgovornosti.

Vojni sindikat Srbije još jednom poziva ministra odbrane da se ne ukopava dublje, jer će mu glib kad tad doći preko ušiju, a tada mu ni mi nećemo moći pomoći.

PROČITAJTE JOŠ: PACIJENTI ISTERANI IZ BOLNICE ZBOG BABIĆA!

(izvor: danas.rs)

Comments

comments