Društvo

BIRODI: Izborni monitoring medija REM-a se sprovodi mimo međunarodnih standarda i praksi

Biro za društvena istraživanja (BIRODI) smatra da REM metodologija za analizu sadržaja izveštavanja emitera, koji su deo uzorka nad kojim se sprovodi monitoring, nije su skladu sa međunarodnim standardima (ODIHR, Venecijanska komisija i Direktorat za ljudska prava Evropske komisije)[1], ali i praksama, koje se poštuju u izborno-posmatačkim misijama[2].

Podsećamo, BIRODI je pri izradi Pravilika koji reguliše postupanju javnih servisa u tokom izborne kampanje zahtevao primenu navedenih međunarodnih standarda, ali to nije usvojeno. Ovo se pre svega odnosi na analizu tonaliteta (pozitivan, negativa i netralan) izveštavanja o akterima u izbornom proces.

Dosadašnji monitorinzi BIRODI-a pokazuju ne samo izostanak medijskog diverziteta i balansa, već i dominaciju aktera, Aleksandra Vučića, koji se pojavljuje ne kao kandidat za narodnog poslanika, več kao marketinški akter.

Naime, Aleksandaru Vučić je istovremeno predsednik stranke i Republike, Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, član 29, kojim se reguliše tzv. funkcionersku kampanju, predsednik Srbije je izuzet od funkcionerske kampanje, te je on jedini javni funkcioner koji može da se bavi legalno funkcionerskom kampanjom.

Iz navedenih razloga, a u kontekstu člana 5 Zakona o elektronskim medijima kojim se od REM-a zahteva da obezbedi unapređivanje kvaliteta i raznovrsnosti usluga elektronskih medija; doprinosa očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja; u cilju zaštite interesa javnosti u oblasti elektronskih medija i zaštite korisnika usluga elektronskih medija, u skladu sa odredbama ovog zakona, na način primeren demokratskom društvu. metodološki i fenomenološki je opravadano meriti medijsku zastupljenost (vreme i to) Aleksandra Vučiča kao predsednika Srbije, jer njegova dominantno pozitivna prisutnost u toj funkciji utiče na formiranje stavova birača da glasaju za izbornu listu gde je on izrazito vidljiv (marketinški) akter, a stranka čiji je predsednik u drugom planu.

Merenjem samo vremena, a ne i tonaliteta predstavljanja aktera, REM se opredelio da realizuje monitoring koji više sakriva, a što manje otkriva!

[1] https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)031-e

[2] www.memo98.sk

Comments

comments