Društvo

Da se razumemo: Ovo su ovlašćenja Komunalne policije

Dok jedni misle da je postojanje Komunalne policije potpuno opravdano i u službi građana, drugi smatraju da su njihova prava često zloupotrebljena. Komunalna policija postoji od 2010. godine i od tada se intenzivno raspravlja o njihovim nadležnostima.

Prevashodna svrha komunalne policije je da obezbeđuje izvršavanja nadležnosti grada u oblastima komunalne delatnosti, zaštite životne sredine, ljudi i dobara. U njenoj je nadležnosti i kontrolisanje javnog gradskog i prigradskog saobraćaja. Takođe, Komunalna policija je nastala da bi održavala red u korišćenju zemljišta, prostora, lokalnih puteva, ulica i drugih javnih objekata na teritoriji Beograda.

Najviše je spekulacija u vezi sa ovlašćenjima koja komunalni policajac ima i može da vrši u trenutku kada neko lice ne postupa po propisu ili se sumnja na to.

Ovlašćenja Komunalne policije

Upozorenje: Komunalni policajac će upozoriti lice koje svojim ponašanjem narušava red u gradu. Ovakva upozorenja se daju usmeno, pisano ili putem sredstava javnog informisanja.

Usmeno naređenje: Usmenim naređenjem komunalni policajac izdaje obavezna uputstva i zabrane, ali i nalaže mere kako uspešno obaviti određeni komunalni posao.

Provera identiteta: Komunalni policajac može da proveri identitet lica uvidom u lične isprave ili na osnovu izjave osobe čije ponašanje krši određeni komunalni propis. Pre provere, policajac je dužan da upozna lice sa razlozima provere identiteta.

Dovođenje: Ako ne utvrdi identitet, policajac dovodi lice nadležnom organu da bi se utvrdio identitet.

Pregledanje lica i predmeta: Komunalni policajac moće da izvrši pregled osobe koja krši komunalni zakon, ali takođe može i da pregleda vozilo ili predmete koji su u vlasništvu tog lica. “Komunalac” prvo treba da pita lice da mu omogući pristup predmetima, a ako osoba to odbije on može sam da proveri sumnjive predmete. Pregled lica mora vršiti komunalni policajac istog pola.

Privremeno oduzimanje predmeta: Policajac može privremeno da oduzme predmet koji je dobijen kršenjem propisa ili je upotrebljen za tu svrhu. Prilikom oduzimanja predmeta, komunalni policajac dužan je da izda potvrdu o privremeno oduzetim predmetima.

Video nadzor: Prostori i objekti mogu se obezbediti video nadzorom da ne bi došlo do kršenja komunalnih propisa. Uređaji moraju biti vidljivi sa istaknutim natpisom da je prostor ili objekat pod video nadzorom.

Upotreba sile: Fizičku snagu i službenu palicu komunalni policajac može da upotrebi samo ako ne postoji drugi način da zaštiti sebe ili drugog od fizičkog napada. Lisice policajac, takođe, može da koristi protiv lica koje pruža otpor ili pokušava da pobegne.

(Izvor: Dnevno.rs)

Comments

comments