Društvo

Dugovi građana Srbije nikad veći u novijoj srpskoj istoriji!

Beograd – Za 38 milijardi dinara porasli su krediti stanovništvu tokom aprila, maja i juna ove godine, što je najveći kvartalni rast u proteklih osam godina, pokazuje najnoviji Izveštaj o dinarizaciji Narodne banke Srbije.

„Ovaj rast je većim delom rezultat do sada najvišeg tromesečnog rasta dinarskih plasmana, za 27,9 milijardi dinara, usled nastavka dinamičnog odobravanja gotovinskih kredita, uključujući i zajmove za refinansiranje, koji se, po pravilu, odobravaju u dinarima i na rokove otplate duže od pet godina“, navodi se u analizi NBS.

Dinarski krediti činili su veći deo plasmana stanovništvu, 52,8 odsto. I krediti vezani za strane valute beleže rast u tom periodu, i to za 10,2 milijarde dinara. Veći deo tog prirasta se, prema navodima NBS, odnosi na stambene kredite, koji se uglavnom odobravaju uz primenu valutne klauzule.

Za razliku od stanovništva, koje se, osim za stambene zajmove, uglavnom zadužuje u dinarima, privreda od banaka zajmi novac u stranoj valuti.

„Plasmani privredi su takođe povećani, za 11,1 milijaru dinara“, isitiču u centralnoj banci.

„U strukturi plasmana privredi, nastavljen je trend rasta valutno indeksiranih i deviznih plasmana. Tokom drugog tromesečja, ovi krediti povećani su za 27,2 milijarde dinara, pre svega usled većeg odobravanja kredita namenjenih za finansiranje investicija i obrtnih sredstava, u uslovima ubrzanja rasta ekonomske aktivnosti. U istom periodu, dinarski plasmani su nastavili da beleže pad, za 16,1 milijardu dinara, delom zbog dospeća ranije odobrenih dinarskih kredita – mahom kredita za likvidnost i obrtna sredstva, za koje je, u poređenju s kreditima za ostale namene, karakterističan veći stepen dinarizacije.“

U proteklom periodu nastavljen je i otpis problematičnih kredita privrede, odnosno njihova prodaja licima van bankarskog sektora, što je, takođe, uticalo na smanjenje dinarskih plasmana.

„Navedena kretanja uslovila su nastavak smanjenja učešća dinarskih plasmana u ukupnim plasmanima privredi“, objašnjavaju u NBS.

Udeo dinarskih kredita 32,3 odsto

Posmatrajući u odnosu na ukupno odobrene kredite, prednjače ipak oni u deviznom znaku.

„Krediti privredi i stanovništvu su u drugom tromesečju ove godine povećani za 49,1 milijardu dinara, što predstavlja najdinamičniji tromesečni rast od poslednjeg kvartala 2015. godine“, ukazuju u NBS.

„Rast plasmana vođen je u najvećoj meri rastom valutno indeksiranih deviznih plasmana, za 37,4 milijarde dinara. Dinarski plasmani povećani su u manjoj meri, za 11,8 milijardi dinara, pa je njihovo učešće u ukupnim plasmanima privredi i stanovništvu smanjeno na 32,3 odsto, koliko je iznosilo krajem juna.“

(Izvor: Vaseljenska.com/Novosti)

Comments

comments