Društvo

Dva miliona ljudi u Srbiji pije vodu koja nije bezbedna za piće?!

Jučerašnja priča oko ispravnosti vode u Beogradu nam još uvek odzvanja u ušima. I dok je beogradski slučaj odjeknuo u svim medijima širom zemlje, u Srbiji, kako kažu ljudi iz unutrašnjosti, ogroman broj ljudi pije vodu koja nije bezbedna.

To nije nešto o čemu razmišljamo svaki dan, ali je svakako problem koji bi trebalo rešiti.

PROČITAJTE JOŠ: NESTALI STEFAN CVETKOVIĆ JE ZNAO MNOGO O UBISTVU OLIVERA IVANOVIĆA, A NAPREDNJACI SU MU GODINAMA PRETILI!

Opširnije o svemu ovom problemu koji je pokrenula Inicijativa za donosenje zakonskog definisanja načina i obima kontrole individualnih vodnih objekata-bunara, možete čitati u nastavku teksta.

Procena je da oko 2 miliona dece i ljudi u Srbiji pije vodu bez kontrole ispravnosti. Na selima nema kontrole ispravnosti vode. Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisano je samo obezbeđivanje zdravstveno ispravne vode za piće građanima koji imaju javno snabdevanje vodom a gubi se iz vida činjenica da nemaju sva sela vodovode.

Novim nacrtom Zakona o sanitarnom nadzoru nisu obuhvaćeni individualni bunari, monitoring o zdravstvenoj ispravnosti vode sprovode nadležni instituti i zavodi. Na sajtu Batuta postoje godišnji izveštaji u kojima stoji da se voda na selima u individualnim bunarima ne kontroliše, preporuke Instituta i Zavoda nisu relevantne i ne štite građane. Individualni bunari nisu vlasnistvu pojedinaca što je Zakonom i propisano jer pojedinci ne mogu biti vlasnici podzemnih voda.

Poslednji izveštaj koji je do sada objavio Batut možete videti na linku ispod:

http://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Izvestaj%20vode%20za%20pice%202017.pdf

ZAKONOM O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA u članu 3 tacka 2. i 4. stoji da su podzemne vode i povrsinske vode geološki resoursi, tackom 19 i 26 su definisani bunari, dalje istim zakonom su precizirani uslovi korišćenja. Zakonom o Vodama član 3 je definisana voda za piće iz bunara, članom 18 da su bunari vodni objekti, članom 118 vodni uslovi. Iz svega napred navedenog se zaključuje da su svi bunari uključujući i individualni, vlasništvo Republike Srbije. Zašto onda nema kontrole ispravnosti vode u individualnim bunarima u selima i koliko ljudi i dece pije vodu bez kontrole ispravnosti u Srbiji?

Ne postojanje kontrole ispravnosti vode u selima, u individualnim bunarima. Za ljude koji žive na selima to je veoma ozbiljan problem koji može da bude uzročnik za mnoge bolesti. Polazeći od stava da pravo na zdravu životnu sredinu pripada korpusu zakonom uređenih prava građana, kao i Ustavom postavlja se opravdano pitanje ima li diskriminacije jer se građanima u gradovima kontroliše ispravnost vode dok se meštanima na selima uključujući i decu ne kontroliše ispravnost vode?!

Ustavom Republike Srbije je zagarantovano pravo svakog građanina na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Svako, a posebno Republika Srbija i Autonomna pokrajina, odgovoran je za zaštitu životne sredine i svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu. Ustavom je takođe zajamčeno mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava stečenih na osnovu zakona, kao i pravo na jednaku zakonsku zaštitu, bez diskriminacije. Sa stanovišta Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pravo na zdravu životnu sredinu se postiže dovođenjem u vezu različitih aspekata životne sredine sa pravima koja su garantovana ovom Konvencijom (sloboda izražavanja, pravo na život, pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života, kao i pravo na pravično suđenje). Takođe, Republika Srbija je potpisala protokol o vodi.

PROČITAJTE JOŠ: VULINU URUČENO NAJVIŠE VOJNO PRIZNANJE: MOŽE LI SRPSKA VOJSKA DA PADNE DUBLJE OD OVOG?!

Vakcinacija za uzročnike koji se prenose vodom za piće nisu deo obaveznog kalendara vakcinacije dece a deca na selima nemaju kontrolu ispravnosti vode u bunarima.

Koliki je rizik od epidemija? Koje su mere zaštite? Ljudi na selima nisu obavešteni o ispravnosti vode što je ustavno pravo kada je reč o životnoj sredini. Epidemije koje mogu nastati su hidrične epidemije vezane za propuste u održavanju i hlorisanju vode u bunarima, ali i za kupanja u higijenski neodržavanim individualnim bunarima. Iz grupe oboljenja za koje kontaminirana voda predstavlja značajan put prenošenja su šigeloza, hepatitis A, trbušni tifus i paratifusi. Vakcine za ove bolesti nisu obavezne, nisu besplatne i nisu deo obavezne vakcinacije dece na selima koja nemaju kontrolu ispravnosti vode.

Rešavanje navedenog problema bi se ogledalo u zakonskom definisanju načina i obima kontrole individualnih vodnih objekata. Takođe, pitanje utvrđivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće iz individualnih objekata vodosnabdevanja nije u nadležnosti individualnih korisnika ili pravnih lica, vlasnika/korisnika objekata jer Individualni bunari nisu vlasništvu pojedinaca sto je zakonom i definisano a ogleda se u tome da pojedinci, individualni korisnicine ne mogu biti vlasnici podzemnih voda.

PROČITAJTE JOŠ: UHAPŠENA LANA ĐURAŠKOVIĆ, PREVARANT I SNS-OV KOORDINATOR!

Ukoliko želite da vlast obrati pažnju na ovaj problem i učini nešto po ovom pitanju, možete podržati inicijativu. Peticija koju možete da potpišete nalazi se na linku ispod:

https://www.mojainicijativa.com/index.php/inicijative/inicijativa/961.html

Comments

comments