Politika

Hoće li Palma odgovarati za milijardu koju je ukrao?!

Gradska vlast u Jagodini nepravilno je potrošila gotovo milijardu dinara ili nešto više od osam miliona evra, nalaz je Državne revizorske institucije nakon kontrole budžeta te lokalne samouprave za 2016. godinu.

Kao i kada je reč o ostalim gradovima i opštinama koje su bile predmet revizije, neke od uočenih manjkavosti vlasti su ispravile i o tome obavestile revizora, dok neke nije moguće retroaktivno korigovati pa tim pravnika DRI prema objavljenim izveštajima još uvek sastavlja krivične, prekršajne i prijave za privredni prestup. „Još nijedna nije predata, ali će to uskoro biti učinjeno“, rečeno je u DRI, dok je generalni revizor Radoslav Sretenović, koji je do kraja protekle nedelje bio na službenom putu, kategorično rekao da će prijava biti i obećao našem listu da će danas dati preciznije informacije o tome.

Prema nalazu revizora, jagodinska vlast je „nepravilno preuzela obaveze u iznosu od najmanje 972,3 miliona dinara“. Od tog iznosa najveća stavka od preko 435 miliona dinara odnosi se na isplate za koje ne postoji zakonski osnov, a tik uz nju je i iznos od 433,3 miliona preuzetih obaveza iznad aproprijacije, odnosno preko iznosa koji je lokalnoj vlasti odobren za određene namene. Takođe, više od 73 miliona dinara utrošeno je bez procedure javne nabavke, 15 miliona bez javnog konkursa, za 2,5 miliona ne postoji validna dokumentacija, 9,1 milion je iznos za koliko su nepravilno obračunate plate, porezi i doprinosi na zarade. U izveštaju revizora navodi se i da je lokalna vlast u Jagodini oštetila gradsku kasu jer je propustila da naplati više od pola miliona dinara kaznenih penala izvođaču koji je kasnio sa radovima.

Revizor je u okviru ovih stavki ukazao na nedostatak jasnih i usvojenih kriterijuma prema kojima je deo studentsko-privredne delegacije u posetu Beču otišao avionom dok je veći deo od ukupno 600 članova otputovao autobusima. Utvrđeno je i da za troškove smeštaja, ishrane i prevoza, isplaćene sa računa gradske uprave, nisu sprovedene javne nabavke. Kada je o tom putovanju reč, revizor je ukazao i da program isplate džeparca studentima od po 1.850, pratećem osoblju po 5.550 i prevodiocima po 6.720 dinara nisu pratili odgovarajući spiskovi niti predviđeni iznosi, jer je osim utvrđenih, novac za troškove dobilo i sedam članova koji nisu studenti, zatim šest direktora škola primilo je po 7.400 dinara, dva pripadnika obezbeđenja po 3.700 a jedan član kabineta 11.100 dinara, odnosno da je 76.000 dinara isplaćeno je mimo plana. Uz to, ukazuje se i da za tu isplatu u ukupnom iznosu od nešto iznad milion dinara, nije bilo pravnog osnova, s obzirom na to da su svi troškovi boravka na službenom putu bili plaćeni.

U izveštaju revizora, sastavljenom na više od 300 strana, navodi se niz slučajeva u kojima nije ispoštovana procedura javnih nabavki. Tako su bez konkursa izabrani prevoznici za tri međumesne linije, isplaćeno 5,3 miliona dinara za komunalne radove na Đurđevom brdu, dva miliona za letovanje šest kulturno umetničkih društava u Paraliji, za šta nije postojao ni pravni osnov, zatim 9,8 miliona dato je bez tendera za usluge zoohigijene, 12 miliona za održavanje fontana i vodopada, oko šest miliona za održavanje nekategorisanih puteva i još 12 miliona za nabavke male vrednosti.

Navodi se i čitav niz slučajeva nepravilnog knjiženja, pogrešnog planiranja, nedostatka kriterijuma za isplate, plaćanja bez validne prateće dokumentacije. Jedan od primera je i iznos od 1,4 miliona dinara dat javnom preduzeću Zoološki vrt na ime ugostiteljskih usluga u restoranu „Tigar“, ali u 14 računa prema kojima je izvršeno plaćanje nedostaje spisak lica koja su te usluge koristili i po kom osnovu. Uz to, restoranu su po preuzetim obavezama iz prethodne i 2016. godine isplaćene subvencije za nabavku materijala u iznosu od 23,6 miliona, iako ta namena plaćanja nije predviđena programom. Takođe, u izveštaju su opisana i dva ugovora koja su gradska javna preduzeća sklopila o izgradnji pešačkih mostova, gde su cene utvrđene paušalno a radovi plaćeni iako su vršeni bez građevinske dozvole, predati bez upotrebne dozvole, pa po mišljenju revizora, ne postoje dokazi da su uopšte izvedeni.

Otkriveni sponzori

Izveštaj revizora objavljen na sajtu DRI, otkrio je i dugo čuvanu tajnu ko su sponzori koji su studentsko-privrednoj delegaciji finansirali dvodnevnu posetu Beču. Prema tabeli koja je u prilogu nalaza, iznos od 12,7 miliona dinara pokrilo je devet privrednika: Luks, Agro-Đole, GBM Miki, S-Tim invest, Put, Jela, Neimar, Milađo i Bane-komerc.

(izvor: danas.rs)

Comments

comments