DruštvoSvet

Najbizarnija trka u istoriji trčanja: Kako su Turci kažnjavali svoje age

Dželati Otomanske imperije nikad nisu bili čuveni po milosrđu. Da je kojim slučajem živ, to bi mogao da vam potvrdi i mladi sultan Osman II, koji je u maju 1622. ubijen tako što su mu testise stavili pod presu.

Otomanska imperija je vekovima vladala prostorima današnje Turske, Balkana, Severne Afrike i Bliskog istoka, delom zahvaljujući nasilnim metodama, kojima je uterivala strah u kosti i najbuntovnijim članovima društva.

Dovoljno je da pročitate knjigu “Na Drini ćuprija” Ive Andrića, pa da vam pred očima ožive brutalne tehnike kažnjavanja neposlušnika, od kojih je najstrašnija nabijanje na kolac. Međutim, grozne smrti nisu bile pošteđeni ni najbliži sultanovi ljudi.

Od sredine 15. veka u Osmanskom carstvu važio je “zakon bratoubistva” koji je napisao Mehmed II. Bio je to “pravilnik”, u kom se opisuju uslovi preuzimanja vlasti. Brat koji bi se domogao trona ubijao je sve ostale braću i sestre, što se smatralo ne samo dozvoljenim, nego i poželjnim, jer je delom sprečavalo rizik od pobune i građanskog rata.

Iako se nije uvek primenjivao, Mehmedov zakon doveo je do smrti više od 80 Osmanlija u periodu od 150 godina.

Među žrtvama je svih 19 braće i sestara sultana Mehmeda III, od kojih su neki bili doslovno odojčad. Svi su zadavljeni svilenim gajtanima, neposredno nakon stupanja na vlast njihovog brata 1595.

Zbog svih nedostataka, zakon bratoubistva obezbeđivao je da najsuroviji prinčevi dođu na vlast. Novi zakon koji ga je smenio nije bio mnogo bolji: sva braća i sestre novog sultana zaključavana su u palatu Topkapi u Istanbulu, gde su živeli i po nekoliko decenija.

Od početka 17. veka, generacije Osmanlija su provodile najčešće u jednoj sobi. I ta palata bila je svedok surovosti otomanske vladavine. Da bi ušli u nju, posetioci su morali da prođu kroz Carsku kapiju, u kojoj su s obe strane bile niše sa glavama poslednjih ubijenih kriminalaca.

Možda biste pretpostavili da je zbog velike tražnje postojalo posebno radno mesto za dželate. Međutim, krvavi posao za sultana obavljali su ni manje ni više nego bostandži-baše, odnosno glavni baštovani.

Ovi baštovani, međutim, nisu imali isti opis posla kao današnji: pored toga što su negovali sultanove rajske vrtove, oni su bili i carinski inspektori i policajci. Takođe, bili su i dželati.

Oni su zašivali neposlušne osuđene žene u vreće sa kamenjem i bacali ih u Bosfor. Tako je stradalo 280 žena iz harema sultana Ibrahima (poznatog kao Ibrahim Ludi), jer je želeo da uživa u odabiru njihovih naslednica.

Međutim, možda i najneobičniji običaj koji se tiče smrtne kazne u Osmanskoj imperiji jeste onaj u kom se baštovan i njegova žrtva trkaju. Ishod je doslovno od životnog značaja za glavešine (koje su, inače, jedine i dobijale ovu šansu) i za njihove egzekutore.

Niko ne zna kako je nastao ovaj običaj. U svakom slučaju, bostandži-baša je imao zadatak da pozove osuđenog, koji bi naravno odlično znao zašto je pozvan, ali je morao da ćuti, zbog pristojnosti. Onda bi morao da popije šoljicu šerbeta. Ako bi šerbet bio beo, onda ne bi imao zbog čega da se brine, ali ako bi bio crven, mogao je da očekuje trku života i smrti.

Većina žrtava padala je neposredno nakon ispijanja fatalnog šerbeta – presuđivali su im janjičari. Međutim, veliki veziri mogli su da trče na rastojanju od oko 300 metara od palate, kroz baštu i ka ribljoj pijaci s južne strane kompleksa, koji gleda na Bosfor, gde se nalazilo naznačeno mesto izvršenja presude.

Ako bi vezir stigao do kapije riblje pijace pre glavnog baštovana, bio bi samo prognan. Ali ako bi zatekao bostandži-bašu kako ga čeka na kapiji, mogao je da očekuje da će njegovo telo uskoro jesti ribe na dnu Bosfora.

Otomanski arhivi pokazuju da je ovaj čudni običaj trajao sve do početka 19. veka. Poslednji čovek koji je trčao za goli život bio je veliki vezir Hadži Salih-paša koji je bio bosanski paša. On je u novembru 1822. uspeo da dobije pravo na život i ne samo to – imenovan je za glavnog guvernera Damaska.

Posle toga, običaj je iščezao, kao i samo carstvo. Osmanlije su jedva preživele 19. vek, a u dvadesetim godinama prošlog veka Turska je oživljena zahvaljujući tome što je Kemal Ataturk okrenuo leđa svemu onome što je predstavljalo Otomansko carstvo.

(izvor: b92.net)

Comments

comments