DruštvoPolitika

Novi zakon o vojsci – Vulin još moćniji!

Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koje predviđaju da ministar odbrane može narediti Vojnoj policiji da “poslove obezbeđenja određenih ličnosti i protivterorističke zaštite” može da obavlja i van Ministarstva i Vojske.

PROČITAJTE JOŠ: 130.000 turista, 16.000 kreveta i 1 VELIKI lopov…

U principu ovo su neka od novih nadležnosti Aleksandra Vulina i šta će to sve moći po novom zakonu:

Da određuje koja lica i objekte štiti Vojna policija – van sistema Vojske Srbije i odbrane

Koje civile zapošljava u Vojsci Srbije – i to bez konkursa!

Da proglasi udruženja za “udruženja od posebnog interesa za odbranu zemlje”.

PROČITAJTE JOŠ: I Levica Srbije podržala Dragana Đilasa!

Uprava Vojne policije je organizaciona jedinica Generalštaba, a ne Ministarstva odbrane, pa je novost to što će ako se izmene zakona usvoje, odluku o njenom angažovanju van sistema ministar donositi, a ne odobravati.

U predlogu zakonskih izmena i dopuna nije precizirano koje ličnosti van Vojske i Ministarstva će moći da obezbeđuje Vojna policija, kao ni u kojim akcijama “protivterorističke zaštite” će moći da bude angažovana. Predloženim izmenama zakona je dodato i novo ovlašćenje Vojnoj policiji da “vodi službene evidencije i obrađuje podatke o ličnosti” u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, “u skladu sa propisima koji uređuju evidencije i obradu podataka o ličnosti u oblasti unutrašnjih poslova.”

Izmene i dopune zakona o Vojsci Srbije će “pogoditi” poručnike, jer je njima propisano da će, umesto dosadašnje tri, unapređenje u čin kapetana moći dobiti posle najmanje četiri godine provedene u tom činu.

Izmenama je predviđeno da se unapređenje oficira i podoficira u viši obavlja na osnovu kriterijuma koje utvrđuje ministar odbrane i da se prave “liste kandidata”.

Izmenjen je i dosadašnji član o maksimalnoj životnoj dobi do koje u vojnoj službi, uz trogodišnje obnavljanje ugovora, mogu ostati vojnici, podoficiri i oficiri po ugovoru, pa su godine starosti za sve povećane do 53. Do sada je starosna granica za profesionalnog vojnika bila 40 godina života, a podoficira i oficira 45.

Dodata je i odredba sa se, izuzetno, a po odluci ministra odbrane, ugovor licima na pojedinim formacijskim mestima ili određenih specijalnosti može obnavljati do ispunjenja uslova za odlazak u penziju propisanih zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, što znači i posle 53. godine.

(Izvor: Danas)

 

 

Comments

comments