Društvo

ALARMANTO: Ovoj bolnici nedostaju 22 doktora i 84 medicinske sestre!

U somborsku bolnicu ove godine uložena su znatna sredstva kako za nabavku nove opreme, tako i za infrastrukturne projekte, piše portal sombornjuz.in.rs.

PROČITAJTE JOŠ: (VIDEO) “DOVOLJNO JE DA NAS 50 HILJADA IZAĐE NA ULICE I OVO G**** ĆE PASTI ZA 100 DANA”

Ipak, kao i u većini zdravstvenih ustanova u Srbiji, jedan od gorućih problema je nedostatak kadra, a trend odlaska zdravstvenih radnika u inostranstvo se i dalje povećava.

“Imajući u vidu normativ kadra određen pravilnikom o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama, Opštoj bolnici Sombor trenutno nedostaje 22 doktora medicine – specijalista. Pri tome treba imati u vidu da će u narednih godinu dana još šest lekara specijalista otići u penziju po sili zakona, pa tako dolazimo na broj od 28 nedostajućih doktora medicine – specijalista. Aktuelnim kadrovskim planom za Opštu bolnicu Sombor, koji je donelo Ministarstvo zdravlja, planirano je da maksimalno 187 lekara Opšte bolnice Sombor obavlja poslove pružanja zdravstvene zaštite za potrebe obaveznog zdravstvenog osiguranja, i njihove plate može da finansira Republički fond za zdravstveno osiguranje, na osnovu zaključenog ugovora. Kada se to ima u vidu, trenutno nedostaje pet doktora medicine – specijalista. Taj nedostatak delimično premošćavamo prijemom na određeno vreme doktora medicine – tzv. „sekundaraca“ do broja određenog kadrovskim planom. Realne potrebe za ovim profilom su još veće pošto je osetan nedostatak lekarskog kadra na primarnom nivou u domovima zdravlja na teritoriji Zapadnobačkog okruga, što se posledično odražava kroz veću opterećenost lekara naše ustanove. Prijem lekara na određeno vreme preko broja određenog kadrovskim planom trenutno nije moguće, jer bi za finansiranje njihovih plata bilo potrebno odvojiti sredstva iz sopstvenih izvora, kojih nemamo dovoljno. Kada su u pitanju medicinske sestre i zdravstveni tehničari situacija je još alarmantnija. U odnosu na normative nedostaju nam 84 medicinske sestre, odnosno zdravstveni tehničari – uglavnom medicinske sestre opšteg smera, ali i radiološki tehničari. Sa druge strane, u odnosu na aktuelni kadrovski plan trenutno nam nedostaje 24 zdravstvena tehničara sa srednjim i višim, odnosno visokim strukovnim obrazovanjem, koji se mogu finansirati iz sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ovaj nedostatak takođe nadomešćujemo prijemom ovih profila u radni odnos na određeno vreme do broja određenog kadrovskim planom. Što se tiče odlaska medicinskih radnika u inostranstvo, primetan je trend blagog porasta, uglavnom odlaska medicinskih sestara opšteg smera – za 13,8 posto u 2017. u odnosu na 2016. godinu, za 15,15 posto u 2018. u odnosu na 2017. godinu, ali se dešava da se i zaposleni vraćaju nazad na rad u Opštu bolnicu Sombor”, kaže v. d. direktora Opšte bolnice u Somboru dr Dragan Rastović.

PROČITAJTE JOŠ: (FOTO) AKTVISTI PROŠETALI ZABRANJENU IZLOŽBU KROZ GRAD DA BI JE VIDELO ŠTO VIŠE LJUDI!

Potom je nabrojao koji sve kadrovi nedostaju bolnici.

“Od specijalističkog kadra najviše nam nedostaju specijalisti opšte hirurgije, anesteziologije i reanimatologije, radiologije i psihijatrije, a nemamo specijalista maksilofacijalne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije, dečje neurologije i psihijatrije i mikrobiologije. Otvaranjem angio-sale još je uočljiviji nedostatak specijalista interne medicine – subspecijalista kardiologije, koji bi se uputili na edukaciju za rad u kateterizacionoj laboratoriji. Starosna struktura zaposlenih lekara specijalista postaje zabrinjavajuća – 31,32 posto lekara je starije od 55 godina, što znači da ćemo u narednih 10 godina ostati skoro bez trećine lekara – specijalista. U manjoj meri nedostaju specijalisti skoro svih ostalih grana medicine. Trenutno se 39 lekara nalazi na specijalizaciji iz skoro svih grana medicine koje pokriva Opšta bolnica Sombor. Za septembarsko – oktobarski upisni rok smo pribavili saglasnost Ministarstva zdravlja na svih devet odobrenih specijalizacija i dve uže specijalizacije, i u toku je upis svih 11 mladih doktora medicine na odgovorajuće studijske programe. U martovsko-aprilskom upisnom roku ove godine na specijalističke studije je upisano još šest lekara, što sve zajedno čini 17 lekara koji su u 2018. godini nastavili usavršavanja na medicinskim fakultetima i klinikama radi sticanja specijalističkih i uže specijalističkih znanja. Na ime toga ćemo za 4-5 godina moći da računamo na nove specijaliste iz interne medicine, od kojih će dvoje pokrivati potrebe Internog odeljenja, a dvoje potrebe Odeljenja za plućne bolesti. Takođe, dobićemo i po jednog novog specijalistu opšte hirurgije, urologije, psihijatrije, radiologije i fizikalne medicine i rehabilitacije. Još dvoje lekara specijalista je upućeno na užu specijalizaciju iz kardiologije, odnosno neonatologije”, istakao je Rastović.

PROČITAJTE JOŠ: RUŠENJE VUČIĆEVE KULE OD KARATA

(izvor: b92.net, sombornjuz.in.rs)

Comments

comments