Arhiva prema tagu: uticaj

Šta ukidanje neutralnosti interneta znači za nas?

"Net neutrality", odnosno neutralnost interneta je danas ukinuta u SAD. Glasovima odgovornog tela (3-2) Federalna komisija za komunikacije odlučila je da suspenduje pravila internet neutralnosti, po kojima smo do sada poznavali internet. Neutralnost interneta podrazumeva da se sav saobraćaj tretira...