Društvo

Domovi zdravlja i zavodi u rukama države

Republika Srbija preuzima osnivačka prava nad domovima zdravlja i zavodima za zdravstvenu delatnost u kojima je do sada ta prava imala lokalna samouprava, objavljeno je u najnovijem Službenom glasniku. 

Novac za njihovo finansiranje biće obezbeđeno iz budžeta Srbije, doprinosa za socijalno osiguranje i drugih izvora.

Odlukom Vlade, domovi zdravlja i zdravstveni zavodi dužni su da ministarstvu dostave statut na saglasnost.

Do imenovanja direktora, njegovu dužnost obavljaće dosadašnji direktor doma zdravlja i zavoda za zdravstvenu delatnost, a isti slučaj je i sa imenovanjem predsednika i članova upravnog i nadzornog odbora, navodi se u “Službenom glasniku”.

Odluka o preuzimanju osnivačkih prava odnosi se na 97 domova zdravlja širom Srbije, kao i na 11 zavoda za zdravstvenu zaštitu.

 

Comments

comments