Društvo

Koliko se Vulin “ugradio” u NELEGALNI OBJEKAT od 1000 kvadrata?!

Predstavnici nadležnih institucija mesecima ne reaguje na bespravnu gradnju objekta od preko 1.000 kvadrata na Pančićevom vrhu na Kopaoniku, u zaštićenoj zoni Nacionalnog parka!

Priča o gradnji nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu pojavila se u novembru prošle godine. U to vreme je i Ministarstvo građevine izdalo rešenje o rušenju, ali bez obzira na to što objekat nije srušen, predstavnici tog Ministarstva nisu reagovali, a nalog za rušenje ignoriše i opština Brus. Osim njih, na divlju gradnju na samoj administrativnoj granici sa Kosovom i u blizini vojnih objekata, ne reaguje ni Vojska Srbije bez čije dozvole u toj zoni ne može ništa da se gradi.

Prema istraživanju novinara, zbog specifičnosti lokacije na kojoj su postavljeni strateški vojni objekti, a u čijoj je neposrednoj blizini i administrativna linija razdvajanja sa Kosovom, za svaku aktivnost na tom području neophodna je dozvola Vojske Srbije.

Takvu, posebnu dozvolu je morao da traži i Planinarski savez Srbije 2014. kada je obeležavano 200 godina od rođenja Josifa Pančića, i to samo za postavljanje venca na mauzolej! Vlasnici bespravnog objekta Snežani Mitković, koja je umesto ski bifea od 150 kvadrata, izgradila objekat od preko 1.000 kvadrata, takva dozvola očito nije trebala.

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije mesecima, iz nepoznatog razloga, ignorišu pitanja o tome da li su i kome dozvolili da gradi u njihovoj zoni nadležnosti, odnosno zašto ćute ako se sa gradnjom nisu saglasili, u skladu sa Zakonom. I čiji interes zaista stoji iza svega? Znamo da Aleksandar Vulin nije imun na poklone i donacije….

Opština Brus je pre davanja saglasnosti Snežani Mitković za postavljanje ski bifea, morala da pribavi saglasnost od Vojske Srbije. Naime, u članu 69 stav dva Zakona o odbrani stoji da “pre izdavanja odobrenja za izgradnju i rekonstrukciju objekata i postrojenja koji se nalaze u blizini objekata, instalacija i uređaja koji su namenjeni potrebama odbrane i od posebnog su značaja za odbranu, organ nadležan za izdavanje odobrenja za izgradnju dužan je da pribavi saglasnost Ministarstva odbrane”, dakle od famoznog Aleksandra Vulina.

Novinari su više puta od Ministarstva odbrane tražili odgovor na sledeća pitanja:

– Da li se preduzetnica Snežana Mitković iz Smedereva, koja gradi bespravni objekat na Pančićevom vrhu na Kopaoniku, ikada obratila Vojsci Srbije sa zahtevom ili molbom da joj se da saglasnost za postavljanje objekta u toj zoni?

– Da li je tu saglasnost tražila opština Brus i ko je u ovom slučaju bio u obavezi da je traži?

U dokumentaciji, koja je javno dostupna na sajtu Ministarstva građevinarstva, a koju je investitorka Snežana Mitković iz Smedereva dostavila institucijama i preduzećima uz zahtev za saglasnost za montažu ski bifea, nema saglasnosti Vojske Srbije. Takvu saglasnost nije dostavila ni opština Brus u dokumentima, koje je na zahtev građevinske inspekcije dostavila Ministarstvu građevinarstva, a ni u dokumentaciji koju su iz ove Opština dostavili na zahtev novinara.

Ko se sa čim saglasio

Podsetimo vlasnica bespravnog objekta na Pančićevom vrhu, Snežana Mitković, dobila je u rekordnom roku sve potrebne saglasnosti za postavljanje privremenog montažnog objekta, ski bifea.

Na spisku nadležnih koji su u rekordnom roku izašli u susret investitoru i dali svoju saglasnost, osim opštine Brus, su i Javno preduzeće Skijališta Srbije, Nacionalni park Kopaonik i Zavod za zaštitu prirode Srbije koji je izdao rešenje o uslovima zaštite prirode.

Dozvole i saglasnosti su se odnosile na montažni ski bife od maksimum 150 metara kvadratnih. U međuvremenu, umesto ski bifea, na najvišem vrhu Kopaonika, izgrađen je objekat od preko 1.000 kvadratnih metara. Uprkos rešenju o rušenju koje je naložila republička građevinska inspekcija posle izlaska na teren u novembru prošle godine, to se nije dogodilo ni tri meseca kasnije.

Istraživanje iz novembra prošle godine uz fotografiju objekta sa nezavršenim zidovima. Umesto rušenja, nedavno je televizija N1 objavila fotografiju objekta koji je praktično spreman za otvaranje.

Iako je već posle nekoliko meseci bilo jasno da na Pančićevom vrhu niče objekat daleko veće površine od odobrene, nijedna institucija na to nije reagovala. Na pitanje zašto „Skijališta Srbije“ nisu prijavila nelegalnu gradnju kada je bilo jasno da objekat prevazilazi površinu za koju su dali saglasnost, u ovom preduzeću su odgovorili:

„Javno preduzeće ne izdaje građevinske dozvole, pa samim tim nisu u nadležnosti za kontrolu ovakvih objekata“.

Gotovo identičan odgovor smo dobili i od opštine Brus, koja navodi da su oni dali saglasnost samo za montažni ski bife a ne za građevinski objekat.

“Naglašavamo da građevinska dozvola nije izdata i da ne postoje zahtevi za izdavanje građevinske dozvole za čije izdavanje nismo ni nadležni, pa nemamo ni informacije o vrednosti projekta. Obzirom na nenadležnost opštine Brus za izdavanje dozvole ne postoji ni nadležnost i obaveza opštine Brus da prikuplja saglasnosti od nijednog organa, organizacije, institucije lokalnog ili Republičkog nivoa”, kažu u opštini Brus.

Predsednik opštine Milutin Jeličić odbio je, međutim, da odgovori na pitanja da li je opština tražila saglasnost od Vojske Srbije i zašto nisu reagovali i obavestili Ministarstvo građevinarstva o nelegalnoj gradnji.

Tu informaciju nijedna od nadležnih institucija koje su dala saglasnost Gordani Mitković za postavljanje ski bifea, a ne izgradnju restorana, nije dostavila Ministarstvu građevinarstva. Njihova inspekcija je na teren izašla tek nakon što su ih o tome obavestili mediji.

Inspekcija je na terenu utvrdila da objekat koji se gradi nije u skladu sa propisima i naložila investitoru da objekat sruši. Ovo rešenje međutim nije bilo dovoljno da se zaustavi divlja gradnja na Kopaoniku. Ministarstvo se pokrilo papirološki, izdalo rešenje za rušenje. Za rušenje je po zakonu zadužen sam investitor, a ukoliko to ne uradi, rušenje je dužna da organizuje jedinica lokalne samouprave, u ovom slučaju Opština Brus, ista ona u kojoj mesecima ćute i dopuštaju divlju gradnju. Za to vreme, investitorka ignorišući rešenje građevinske inspekcije, privodi radove kraju i sprema veliko otvaranje.

Mitković ili Matković

Investitorka Snežana Matković dobila je saglasnost za postavljanje montažnog objekta od opštine Brus, JP Skijališta Srbije, Nacionalnog parka Kopaonik i Zavoda za zaštitu prirode Srbije, pri čemu se u dokumentaciji navodi samo njena adresa.

Novinari su prilikom analize dokumenata primetili da se “investitorka” u zahtevima i sama različitio potpisivala.

U dokumentima se za identičnu parcelu na Pančićevom vrhu, osoba prijavljena na identičnoj adresi u Smederevu, jednom potpisuje kao Mitković, drugi put kao Matković.

U Molbi upućenoj Javnom preduzeću Skijališta Srbije za davanje saglasnosti za lokaciju na katastarskoj parceli 1877/1 KO Brzeće, kao podnosilac zahteva potpisana je Snežana Mitković.

U Molbi podnetoj za regulisanje naknade Nacionalnom parku Kopaonik za katastarsku parcelu 1877/1 KO Brzeće, kao podnosilac zahteva potpisana je Snežana Matković.

Desilo se čak i to da javno preduzeće Skijališta Srbije obaveštenje o datoj saglasnosti u jednom dokumentu daje Snežani Matković a u drugom Snežani Mitković.

Zato se opravdano može postaviti pitanje ko je i u čije ime upućivao zahteve nadležnim institucijama, kako se uopšte na kraju zove “investitorka”, i zašto je navodila različito prezime na zvaničnim dokumentima.

Snežana Mitković je u septembru 2017. godine otvorila preduzeće “Pančić-Kop 2017” doo Brus, neposredno po otpočinjanju nelegalne gradnje na Kopaoniku. Ta firma je, međutim, od pre 22 dana u procesu likvidacije. Investitorka sa Kopaonika je većinski suvlasnik preduzeća “TOP-RENOME INTEGRAL” u kome se kao poslovni partner i direktor vodi Goran Bulatović.

(izvor: insajder.net)

Comments

comments