Društvo

Komunalna policija postaje “milicija” i dobija veća ovlašćenja?!

Nacrt zakona o komunalnoj policiji, prema analizi Insajdera, predviđa veća ovlašćenja od dosadašnjih, promenu imena, ali i mogućnost da pojedini komunalni policajci mogu obavljati „određene“ poslove u civilu – bez službene uniforme.

Nakon skoro četiri godine najava predstavnika vlasti da će izmeniti zakon koji se odnosi na komunalnu policiju, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o komunalnoj miliciji, kako će se ubuduće zvati ova služba. Pripadnici ove gradske službe ubuduće će, kako predviđa Nacrt zakona, imati ovlašćenja i da zaustavljaju automobile.

PROČITAJTE JOŠ: I SPORTISTI PODRŽAVAJU PROTESTE: ULTRAMARATON “1 OD 5 MILIONA” U PETAK, 8 MARTA!

Komunalna policija formirana je krajem 2010. s ciljem da na gradskim ulicama zavede komunalni red. Tada najavljeni kao “zeleni redari koji će menjati Srbiju nabolje”, ubrzo su, zbog brojnih incidenata, stekli imidž bahatih komunalaca. U najvećem broju slučajeva dokazana su i prekoračenja ovlašćenja.

Istovremeno, predstavnici vlasti najavljivali su izmene zakona i ograničenje ovlašćenja. Novi nacrt, međutim, predviđa da se spisak ovlašćenja ove gradske službe proširuje.

Tako će, ukoliko bude usvojen ovakav zakon, komunalna milicija osim dosadašnjih zadataka, pružati i asistencije u izvršenjima službi u jedinicama lokalne samouprave, a pomoć službama pružaće na osnovu odobrenja načelnika komunalne milicije. Ovo znači da će komunalci ubuduće pomagati gradskim službama pri isključenju struje, vode…

Komunalni milicajci takođe će moći i da zaustavljaju vozila iako po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilniku, to može obavljati samo saobraćajna policija.

Naslov člana 23 Nacrta zakona suprotan je aktuelnom Zakonu o bezbednosti saobraćaja jer se navodi da je još jedno od ovlašćenja komunalne policije “zaustavljane i pregledanje lica, predmeta i vozila”.

Ovaj član predviđa da će ubuduće komunalni milicajac, osim pretresa lica zatečenog u kršenju propisa iz delokruga komunalne milicije, moći da zaustavi i pregleda i vozila koji su u neposrednoj blizini ili pod nadzorom lica koje pregleda.

Kako navode u Ministarstvu lokalne samouprave za Insajder, ovakvo rešenje doneto je u okviru Radne grupe u kojoj su se nalazili i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova gde je dogovoreno da se svi aktuelni propisi pravno usaglase sa novim Nacrtom.

PROČITAJTE JOŠ: BRŽA, JAČA, BOLJA…SRBIJA NA 71. MESTU PO KVALITETU ŽIVOTA NA LISTI OD 80 ZEMALJA

Milicajci bez uniforme na poslovima po nalogu načelnika

Još jedna od novijih stvari koju donosi Nacrt zakona o komunalnoj policiji je i da svoj posao komunalni milicajci mogu obavljati i u civilu. Naime, kako se navodi “poslove komunalne milicije mogu obavljati i komunalni milicionari bez službene uniforme sa oznakama, po pisanom nalogu načelnika komunalne milicije”.

Koje poslove, na koji način kao i pod kojim uslovima će komunalni milicajci raditi bez službene uniforme sa oznakom nije u zakonu detaljnije opisano što svakako otvara prostor za brojne zloupotrebe ove službe koja ima i deo policijskih ovlašćenja.

Na pitanje Insajdera, čime se garantuje da ovaj član zakona neće biti zloupotrebljen, u Ministarstvu navode da su mehanizmi kontrole i nadzora uspostavljeni.

“Nadzor i kontrola rada (i unutrašnja kontrola), izveštavanje o radu kao i posebno utvrđena disciplinska odgovornost i provere bezbednosnih smetnji i psihofizičkih sposobnosti komunalnih milicionara su mehanizmi koji bi trebalo da obezbede da zloupotrebe ovlašćenja budu minimalne“, navodi Ministarstvo za lokalnu samoupravu u odgovoru Insajderu.

Na pitanje koje poslove će milicajci obavljati u civilu imajući u vidu da to nije definisano zakonom, Ministarstvo kaže da se Nacrtom zakona ne izdvajaju pojedinačni poslovi koji bi mogli da se obavljaju u civilu, ali da je svrha uspostavljanja ovakve mogućnosti u rutinskom obavljanju nadzora na uobičajenim mestima, kao što je ulična prodaja i slično.

Policija postaje milicija

Još jedna novina koju donosi Nacrt je promena imena komunalna policija u komunalna milicija i to zbog nedavno usvojenog Zakona o izmenama Zakona o policiji kojima je utvrđeno da pravo na upotrebu naziva “policija”, ima isključivo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane.

Zato je Ministarstvo, sudeći po obrazloženju za donošenje ovog Nacrta koje se navodi na kraju teksta, izabralo da se naziv ove službe izmeni u naziv komunalna milicija.

Iako se, po uporednoj praksi država u okruženju, ova služba naziva “komunalni redari” , Ministarstvo je, vodeći se činjenicama da služba ima i deo policijskih ovlašćenja, odlučila da se komunalni policajci od sada zovu komunalni milicajci.

“Zadržavajući deo policijskih ovlašćenja, prema Nacrtu ovog zakona, naziv ove službe bi trebalo da i dalje oslikava ovu njihovu glavnu karakteristiku tako da je predloženo da to bude komunalna milicija koja, kao tradicionalni naziv ukazuje na policijska ovlašćenja”, navodi Ministarstvo u obrazloženju.

Komunalnu miliciju osnivaće i opštine

Ministarstvo kao razlog za izmenu zakona koji se odnosi na komunalne policajce navodi potrebu da se komunalna milicija obrazuje i u opštinama zbog ocena da su u dosadašnjem funkcionisanju opština uočene znatne teškoće u održavanju komunalnog reda i obezbeđenju efikasnog izvršavanja zakona iz oblasti komunalne delatnosti.

“Organizovanje ovakve službe i njeno funkcionisanje u opštinama doprineće kako sprečavanju prekršaja komunalnog reda, tako i preventivno delovati na sprečavanje tih prekršaja. Na ovaj način se opštinama omogućuje da, u saradnji sa policijom i drugim subjektima, preuzmu i realizuju sopstveni deo odgovornosti za komunalni i drugi red u opštini, a time i za bezbedan i miran život svojih stanovnika” , navodi Ministarstvo, između ostalog, kao obrazloženje za izmene Zakona.

Novo zapošljavanje komunalnih milicajaca?

Inače, od donošenja Zakona o komunalnoj policiji ovu službu nemaju svi gradovi u Srbiji.

U Beogradu je komunalnih policajaca najviše – oko 300, i to u skladu sa dosadašnjim zakonom da se jedan komunalni policajac zapošljava na 5.000 građana.

Ove odredbe u novom nacrtu zakona o komunalnoj policiji nema što praktično otvara prostor da se novi broj ovih službenika zaposli.

Na pitanje Insajdera zbog čega je ukinut član Zakona koji je ograničavao broj komunalnih milicajaca, u Ministarstvu kažu da je to učinjeno kako bi se omogućilo da svaka jedinica lokalne samouprave, koja se odluči da uspostavi ovu službu, prilagodi broj komunalnih milicionara svojim potrebama i mogućnostima.

„Ovo je posebno značajno, jer se mogućnost formiranja službe komunalne milicije sada otvara i za opštine (ne samo za gradove za koje je bio primeren broj 1 na 5000 građana). Takođe, i iz razloga što su na snazi drugi propisi koji uređuju maksimalan broj zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, pa nije neophodno da je broj zaposlenih u jednoj službi posebno uređuje“ , dodaje Ministarstvo.

Inače, izmene i dopune zakona koji se odnose na komunalnu policiju najavljivali su nadležni godinama unazad. Većina ovih izmena našla se i u Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji koji je početkom 2016. usvojila Vlada ali koji nije stigao do poslanika. Ovakve izmene koje su predviđale povećanje broja ali i ovlašćenja komunalnim policajcima u oblasti saobraćajnih prekršaja podržao je i tadašnji gradonačelnik Siniša Mali.

Insajder: Komunalna policija – zaštićena od odgovornosti?

Komunalnu policiju od osnivanja, krajem 2010. godine, prate brojni incidenti od fizičkih obračuna sa građanima prilikom kontrole nelegalne ulične preprodaje, posedovanja BusPlus karti, pa i do privođenje aktivista nevladinih organizacija i udruženja i sprečavanja novinarskih ekipa da obavljaju svoj posao.

Istovremeno, Insajder je otkrio brojne nezakonitosti i nelogičnosti u radu Komunalne policije Grada Beograda.

Tako je, kako smo otkrili, Komunalnoj policiji čija je nadležnost da kontroliše ali i da kažnjava većinu privatnih firmi koje krše komunalni red, dozvoljeno i da prima donacije od istih tih privatnih firmi, a do nedavno su nezakonito koristili službene palice od metala, iako je važećim propisima striktno predviđeno da službena palica mora biti izrađena od gume.

Uprkos brojnim propustima u radu Komunalne policije koje je Insajder objavio i uprkos brojnim pozivima i zvaničnim dopisima ovoj gradskoj službi, naš zahtev za snimanje intervjua s načelnikom ove gradske službe Nikolom Ristićem ostao je bez odgovora.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o komunalnoj miliciji biće održana od 15. februara do 6. marta 2019. godine, a u okviru nje, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, 28. februara biće održan okrugli sto u Centru „Sava“ u Beogradu.

PROČITAJTE JOŠ: NOVO “GENIJALNO” OBJAŠNJENJE: PLATE BI BILE 500 EVRA, DA NIJE PROMENJENA METODOLOGIJA?!

(izvor: insajder.net)

Comments

comments