PolitikaUncategorized

Veselinović: Režim i članovi Kriznog štaba krivično da odgovaraju

Organizovanje predizbornih aktivnosti, lažnih izbora, kao skupova sa velikim brojem učesnika dovelo je do ugrožavanje zdravlja cele nacije za koje mora da odgovara režim, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, i članovi Kriznog štaba” – ističe prof.dr Janko Veselinović, predsednik Pokreta za preokret.

Odlukom o nastavku izbornih radnji, iako nije proglašen kraj epidemije, od strane Aleksandra Vučića, uz saglasnost Kriznog štaba, uz prikrivanje pravog stanja epidemije, stekli su se uslovi iz Krivičnog zakonika za pokretanje gonjenja za učinjena dela protiv zdravlja ljudi. Svi oni su bili su svesni mogućih posledica, jer su znali da okupljanje velikog broja ljudi na jednom mestu, za vreme epidemije, može da dovede do novoobolelih i smrtnih ishoda. Treba imati u vidu širenje informacija o “pobedi nad kovidom 19″ i slanja lažne slike građanima o nepostojanju rizika” – ističe Veselinović.

Veselinović precizira da Krivični zakonik u članu 249. reguliše krivično delo prenošenje zarazne bolesti: “Ko ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti, pa usled toga dođe do prenošenja zarazne bolesti, kazniće se zatvorom do tri godine.”

Ističe da je naročito potrebno skrenuti pažnju na član 259. kojim se uređuju teška dela protiv zdravlja ljudi gde je određeno da: “Ako usled dela iz čl. 249, zakonika, nekolice bude teško telesno povređeno ili mu zdravlje bude teško narušeno, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. Ako je usled dela iz čl. 249. ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

                                                                                                       

Comments

comments