Društvo

VSS: Komandanti nekih jedinica pritiskaju vojsku da se vakciniše protiv korone

Vojni sindikat Srbije (VSS) saopštio je danas da mu se obratio deo pripadnika Vojske Srbije sa pritužbom “da komandanti nekih jedinica vrše pritisak na potčinjenje da se vakcinišu, a onima koji to ne žele da učine, prete pozivanjem na disciplinsku odgovornost”.

“Takođe, neki komandanti potčinjene naredbodavno uslovljavaju da prime vakcinu pozivajući se na Pravilo službe Vojske Srbije”, navodi se u saopštenju VSS

Iz VSS poručuju da je Ustav Srbije najviši pravni akt u hijerarhiji pravnih akata i nikakav podzakonski akt kakav je pravilo, ne može uskraćivati ili umanjivati prava koja neposredno jemči Ustav.

“Član 25. Ustava Srbije, garantuje nepovredivost telesnog i psihičkog integriteta svakog čoveka. Pored Ustava, to neprikosnoveno ljudsko pravo garantuju i međunarodne konvencije i povelje koje je potpisala Republika Srbija. Dakle, više je nego jasno, da niko, ni pod kakvim izgovorom, a naročito pretnjom, ne može ni na koga vršiti pritisak da svoje telo i zdravlje izloži nečemu što ne želi. Takođe, svako ima pravo da bude upoznat sa merama opreza i kontra indikacijama nekog leka pre nego ga koristi, a tako je i sa vakcinama”, navodi VSS.

U slučaju vakcina koje su namenjene imunizaciji protiv virusa Kovid 19, dalje ističe VSS, “isključivo je na slobodnoj volji svakog pripadnika Vojske Srbijeda li će se vakcinisati i svako ima pravo da bude upoznat sa sastavom vakcine i kontra indikacijama koje ona može da izazove”.

“Ne treba zanemariti činjenicu da je vakcina jedna od najvećih dostignuća civilizacije i medicine u zaštiti od bolesti, ali isto tako, isključivo je na ličnoj volji i savesti pojedinca, odluka o tome da li će se vakcinisati ili ne i zbog toga niko ne može trpeti nikakve sankcije”, navodi se.

VSS pozvao je sve pripadnike Vojske Srbije da mu prijave slučajeve prisile u vezi sa vakcinacijom.

Comments

comments