Društvo

Evo kako krade predsednik opštine Golubac – Nebojša Mijović

Agencija za borbu protiv korupcije je predložila smenu  aktuelnog predsednika opštine Golubac, Nebojše Mijovića.

U opštini Golubac početkom 2016. godine, na teritoriji sela Šuvajić (opština Golubac) i na teritoriji sela Donja Kruševica (opština Golubac), bez prethodne saglasnosti nadležnih organa, bez javne nabavke, bez ikakve prijave radova, bez gradjevinske dozvole, pobijaju se nosačišipovi za most u sam vodotok reke Pek.

Radovi koji su izvedeni su višemilionske vrednosti pa svakako podležu raspisivanju Javne nabavke, a s obzirom da se radi o građevinskim radovima onda oni svakako podležu izdavanju građevinske dozvole. Građevinsku dozvolu uzimajući u obzir specifičnost radova opština Golubac je mogla dobiti samo uz saradnju sa nadležnim institucijama za vodotokove I reda (reka Pek spada u vodotokove I reda) tj “Srbijavodama” kao i nadležnim institucijama za puteve jer most povezuje puteve koji nisu lokalnog karaktera. Predsednik opštine Golubac Nebojša Mijović uz usmeni razgovor i dogovor sa direktorom “PIM HIDROINŽENJERING” d.o.o. Miodragom Milojevićem dogovara izvođenje radova na pobijanju nosača-šipova na navedenim lokacijama. Uz sve prethodne nezakonite postupke ovaj kriminal se prezentuje u lokalnim medijima.

Nakon prethodno nezakonito izvedenih radova koje je izveo “PIM HIDROINŽENJERING” d.o.o., predsednik opštine Golubac Nebojša Mijović naređuje raspisivanje Javne nabavke. U toku iste godine ili tačnije 25. jula 2016. godine donosi se odluka o pokretanju postupka, a 29. jula 2016. godine raspisuje Javna nabavka. Naravno, unapred dirigovanu i nameštenu Javnu nabavku dobija “PIM HIDROINŽINJERING” (velika količina materijala za bagerovanje je napisana u odnosu na procenjenu vrednost Javne nabavke pa su drugi izvođači odustali). Vrednost radova koji su trebali da budu izvedeni je 4.400.000,00 dinara bez PDV-a odnosno 5.280.000,00 dinara sa PDV-om. Tim bagerovanjem materijala je trebalo da se omogući pristajanje budućeg trajekta na liniji Luka Usije-Nova Moldava (Rumunija). Međutim, radovi na bagerovanju nisu ni izvršeni već je samo isplaćeno 5,3 miliona dinara “PIM HIDROINŽINJERING-u”. Potplaćeni su nadzor i odgovorni izvođač, lažirana su dokumenta koja navodno potvrđuju odlaganje bagerovanog materijala i suma od 5,3 miliona je isplaćena iz budžeta opštine Golubac. Suma je isplaćena kroz okončanu situaciju a bez ijedne privremene situacije. Dakle, oštećen je budžet opštine Golubac odnosno ukradeno je 5,3 miliona dinara, izgrađen bespravni objekat (mislimo na šipove mosta), a nakon toga se ušlo u problem sa potrebnom dubinom priobalja za pristajanje trajekta jer bagerovanje odnosno produbljivanje korita reke Dunav nije ni izvršeno (to da nema dovoljne dubine potvrđuju i dopisi koji dolaze na adresu opštine Golubac od strane nadležnih državnih institucija koje traže nanovo merenje dubina. Čak i to merenje dubina se lažira. Sve ovo meštani sela Usije mogu da potvrde da nikada kod “Luke Usije” nije bilo barži niti šlepova koji su bagerovani materijal vadili iz korita reke Dunav i odnosili na drugu lokaciju. Svi radnici sada već bivše Direkcije za izgradnju opštine Golubac su svedoci ovog bezakonja, kao i nekolicina radnika Opštinske uprave opštine Golubac. Naravno, na kraju su navedenu ukradenu sumu novca međusobno podelili Nebojša Mijović i Miodrag Milojević. Neverovatno je da se u 2017-oj godini radovi na gornjem stroju na oba mosta nastavljaju i raspisuju se dve Javne nabavke za svaki most ponaosob. Za most u selu Šuvajić objavljena je Javna nabavka 07. jula 2017. godine, a za most u selu Donja Kruševica 20. oktobra 2017. godine. Obe nabavke, unapred dirigovane dobija “PIM HIDROINŽENJERING” d.o.o. Vrednost nabavke za izgradnju mosta u selu Šuvajić je 8.798.622,00 dinara bez PDV-a odnosno 10.558.346,40 dinara sa PDV-om, dok je vrednost nabavke za izgradnju mosta u selu Donja Kruševica 10.342.416,00 dinara bez PDV-a odnosno 12.410.899,20 dinara sa PDV-om. Još nije utvrđeno na osnovu kojih dokumenata su raspisane obe nabavke.

Potpuno je neverovatno da se nezakonitosti i krađa državnog novca na istim poslovima nastavlja i u 2018-oj godini. Naime, dana 13. aprila 2018. godine, Opštinska uprava opštine Golubac po nalogu predsednika opštine Nebojše Mijovića raspisuje nabavku pod nazivom “Izmuljivanje akvatorije reke Dunav u zoni graničnog prelaza Usije”, što je potpuno identična Javna nabavka kao ona raspisana 2016-e godine pod nazivom “Bagerovanje materija iz korita Dunava u akvatorij Luke Usije” i odnosi se na potpuno iste poslove. Posao se namešta “PIM HIDROINŽINJERING-u”. Znači, ponovo besumučno arčenje državnog novca! Ovo je još jedan dokaz da su naše tvrdnje tačne i da posao nije izvršen u prvoj Javnoj nabavci! Kako je uopšte ovo moguće? Dva puta isti posao… Da li postoji ikakav zakon koji će zaustaviti ovaj nesvakidašnji kriminal? Strašna bahatost i kriminalna smelost Nebojše Mijovića!

Još da dodamo da je na lokaciji “Luka Usije” u selu Usije opština Golubac, u prekograničnoj saradnji sa Rumunijom dobijena sredstva za rekonstrukciju same Luke kako bi ona bila spremna za rad. U Javnoj nabavci je učestvovao “PIM HIDROINŽENJERING” d.o.o. koje je bilo zaduženo za izvođenje radova na asfaltiranju pristupnih saobraćajnica Luke Usije. Radovi su katastrofalno izvedeni a kvalitet je takav da je posle mesec dana izbila trava i ostala vegetacija kroz asfalt. Radove koje izvodi “PIM HIDROINŽENJERING” d.o.o. pokazuju da postoje i mnogobrojni propusti i nezakonitosti što se tiče rokova izvođenja radova, poštovanja zakonskin procedura, pitanja da li je izvođač platio državi PDV za izvedene radove, koliko uopšte novca se isplati izvođaču na kraju radova…

Prema svemu gore navedenom, očigledno je da je počinjeno na desetine nezakonitih dela koje podležu krivičnom odgovornošću!

Tokom izvođenja nazakonitih radova na gornjem delu mosta u selu Šuvajić, došlo je do povrede jednog od radnika (koji nije prijavljen) “PIM HIDROINŽENJERING-a” Milana Ivkovića rođenog 1982. Godine, iz sela Vojilova (opština Golubac). Povreda se dogodila u januaru 2018. godine. Radnik Milan Ivković je imao teške povrede (slomljeno 8 rebara, izvađena slezina, probušena plućna maramica), koje je zadobio padom sa jedne od mašina. Da bi prikrili taj incident predsednik opštine Nebojša Mijović i direktor preduzeća “PIM HIDROINŽENJERING” Miodrag Milojević ucenjuju gore pomenutog radnika da slaže da je umesto na mostu pao u svojoj kući, preteći mu da će ostati bez posla i nudeći mu novac za tu laž. Radnik je zbog navedenih povreda praktično invalid, a predsednik opštine Nebojša Mijović i direktor “PIM HIDROINŽENJERING” Miodrag Milojević su u ovom slučaju napravili niz nezakonitih radnji i ostali nekažnjeni.

U vreme svih prethodno navedenih krivičnih dela predsednik opštine Golubac Nebojša Mijović prodaje svoje vozilo marke “Lada Niva” upravo “PIM HIDROINŽENJERING-u” pod sumnjivim okolnostima a preko trećeg lica, da bi nakon toga dobio na poklon vozilo marke Tojota RAV 4 vrednosti oko 10 hiljada evra. Vozilo marke “Lada Niva” je pod nerazjašnjenim okolnostima nestalo i navodno zdrobljeno velikom stenom što je očigledan vid zataškavanja slučaja.

(Izvor: TPKNews.com)

Comments

comments