Društvo

Kako ste danas? Većina ispitanika je zabrinuta, a vi?

Čak 276 od 744 ispitanika je na pitanje “kako ste” odgovorilo da je zabrinuto, 167 da je smoreno, 139 da je konfuzno, dok je 123 izjavilo da je zdravo, pokazali su rezultati onlajn ankete dnevnog lista Danas i Biroa za društvena istraživanja (BIRODI).

Jedan od glavnih nalaza ankete pod nazivom “Kako ste danas?”, koja je sprovedena od 23. do 29. novembra, jeste taj da je najveći broj ispitanika svoje stanje opisao kroz osećanja koja se mogu povezati sa (pro)depresivnim ponašanjem (zabrinutost, smorenost i konfuznost). Ne postoje statistički značajne razlike kada je u pitanju pol, starost i mesto stanovanja ispitanika.

Ostali odgovori na pitanje “Kako ste?” su: 63 ispitanika je odgovorilo da je srećno (četiri odsto), 67 da je uplašeno (4,5 odsto), 86 da je okupirano (šest odsto), 84 da je voljeno (šest odsto), 48 da je ostvareno (tri odsto), 12 da je ostavljeno, 52 da je iznevereno, 27 da je zaljubljeno, 58 da je motivisano, 35 da je bolesno i 31 da je rešeno.

Na pitanje “Šta je to što doprinosi vašem stanju spokoja i blagostanja?”, čak 453 ispitanika je izjavilo – moja porodica, 206 da su to njihovi prijatelji, dok je njih 164 odgovorilo sa “ja sa svojim sposobnostima”. 

Od ostalih odgovora, izdvajamo da je njih 72 izjavilo da im profesija doprinosi stanju spokoja i blagostanja, za 24 ispitanika je to grad u kojem žive, a za njih 72 pozitivna atmosfera u društvu, dok je njih 14 reklo da na njihov spokoj i blagostanje utiče vladina politika. Međutim čak njih 116 smatra da nemaju spokoj i blagostanje. I u ovom slučaju nema statistički značajnih razlika u odnosu na pol ispitanika, mesto stanovanja i starost.

Upitani kako na njihov spokoj i blagostanje utiču društvena stvarnost u Srbiji, njih 363 (49 odsto) je odgovorilo sa veoma negativno, a 172 sa negativno, dok je 86 reklo da utiče pozitivno.

Na pitanje kako utiče politička situacija – čak 416 je reklo veoma negativno, 129 negativno, dok je samo njih 13 izjavilo da utiče veoma pozitivno. Glavni nalaz je da većina ispitanika vidi da društvena i politička situacija imaju negativan uticaj na spokoj i blagostanje. Ni u ovom pitanju nema statistički značajnih razlika u odnosu na pol ispitanika, mesto stanovanja i starost.

Na visinu plate/prihoda, njih 177 je odgovorilo sa uglavnom negativno, potpuno pozitivno njih 63, a uglavnom pozitivno njih 221. Zdravlje je ove godine na njih 392 uticalo uglavnom pozitivno, na njih 149 ni pozitivno ni negativno, a na njih 47 uglavnom negativno.

Slobodno vreme je na njih 295 uticalo uglavnom pozitivno, na njih 171 ni pozitivno ni negativno, a na njih 89 uglavnom negativno. Na pitanje kako je na njih uticao hobi u 2020. godini, čak 295 je izjavilo uglavnom pozitivno, 124 da je uticao potpuno pozitivno, dok je njih 44 reklo da je uticao potpuno negativno. Slično je i sa rekreacijom, koja je potpuno pozitivno uticala na 92 ispitanika, uglavnom pozitivno na njh 242, a ni pozitivno ni negativno na njih 178.

Glavni zaključak ovog pitanja je da je najveći broj ispitanika zadovoljan svojim porodičnim odnosima, manje svojim poslom, uslovima rada odnosno zdravljem, hobijem, rekreacijom, lečenjem i poslovanjem, a najmanje informisanjem.

Comments

comments