Društvo

Kampanja je jedno, realnost drugo – Metro ne pre 2027. godine

Umesto bržih aktivnosti za izgradnju prve linije metroa, kako je obećavano u predizbornoj kampanji, gradska vlast je kao svoje prioritete za uređenje saobraćaja postavila izgradnju tunela između Savske…

… i Dunavske padine, proširenje BG voza i izgradnju parkirališta „Park and ride“ parkirališta za bicikle i obilaznicu od Ustaničke do Pančevačkog mosta.

Sve ovo navedeno je u nacrtu Izmena i dopuna regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda, koji je gradska uprava dostavila na javni uvid.

Kao što je nedavno primećeno tokom predstavljana plana za izgradnju tunela između Savske i Dunavske padine, o čemu je Danas već pisao, ovaj plan prvo je rešenje koje direktno ukazuje da izgradnja metroa gradskoj vlasti još uvek nije u planu. Naime, jedan od ulaza u tunel nalazi se na mestu gde bi trebalo da bude, kako su gradski čelnici predstavljali, jedna od centralnih stanica metroa, a stručnjaci su upozorili da jedno i drugo, na istom mestu – ne mogu da se grade.

Iako su svoju kampanju za nedavno održane beogradske izbore zasnovali na obećanjima o metrou i prvoj liniji koja će ići od Makiškog polja do Ade Huje, a što je dosta kritikovano od strane stručnjaka i šire javnosti, gradske vlasti predloženim saobraćajnim rešenjima jasno pokazuju da metro još uvek nije ni u planu, te još uvek nije sigurno kuda će se njegova prva linija stvarno kretati.

To je zapisano i među redovima novog regionalnog prostornog plana administrativnog područja grada Beograda, u kome se, između ostalog, ostvarenje svih zadatih ciljeva za nova saobraćajna rešenja i rešavanja problema gužvi u gradu odlaže sa 2015. godine za 2033. godinu.

„U poglavlju „Implementacija“, potpoglavlje 5 „Prioriteti i mere i instrumenti implementacije do 2015. godine“ se menja i glasi: „Prioriteti i mere i instrumenti implementacije do 2033. godine“, navedeno je u novom planu.

Zatim se kao prioriteti do 2021. godine navode – tunel, BG voz, saobraćajnica od Ustaničke do Pančevačkog mosta i parkirališta za bicikle.

„Prioriteti do 2021. Godine – Izrada dokumentacije i izgradnja tunelske veze Savske i Dunavske padine sa novim (rekonstruisanim) mostom preko reke Save koji će u središnjem delu imati prostor za kretanje kapacitetnog šinskog sistema“, koji će se finansirati iz budžeta Grada i ostalih izvora, a za projekat je odgovorna gradska uprava.

Druga stavka za realizaciju do 2021. godine je „proširenje sistema BG: voza – linija 2, ka Resniku, linija 4, ka Aerodromu „Nikola Tesla“ i Surčinu, otvaranje novih stanica na liniji 1, Batajnica – Ovča na deonici od Novog Beograda do Batajnice i otvaranje nove stanice „Košutnjak“ na liniji 2 Beograd Centar – Resnik. Treća stavka za izvođenje u ovom roku je „izrada planske, tehničke i projektne dokumentacije i izgradnja sektora IV i V Unutrašnjeg magistralnog poluprstena na delu od Ustaničke ulice do Pančevačkog mosta“ koji će se finansirati iz budžeta Grada i evropskih fondova. Kao dodatni projekat koji zahteva manja ulaganja, a važan je za saobraćaj, do 2021. grad planira da uvede sistem „Park and Ride“ parkirališta za bicikle, sa idejom da se stari železnički most pretvori u biciklistički.

„Izrada studije izvodljivosti konverzije starog železničkog mosta južno od mosta „Gazela“ u pešačko – biciklistički most, izrada tehničke dokumentacije i izgradnja – rekonstrukcija mosta“, a što će finansirati Grad.

Promocija biciklizma kao načina transporta u ovom planu dosta je zastupljena, a sprovođenje te ideje je nešto što i predstavnici gradske vlasti svakodnevno naglašavaju. Tako su se hvalili i uvođenjem biciklističke staze na rekonstruisane saobraćajnice od Autokomande do Slavije i uz Ruzveltovu ulicu. Ove biciklističke staze nisu ništa drugo do farbom iscrtana traka za bicikle na trotoarima, i to na putu pešacima, pri čemu se na mnogim mestima farba već izbrisala. Ali ovo svakako spada pod stavku „promovisanje koncepta održive mobilnosti“ koja je zacrtana u predloženom prostornom planu Beograda. U njemu se navodi i da će se ovo ostvariti „kroz promenu hijerarhije među vidovima saobraćaja u korist pešačkog i biciklističkog saobraćaja i javnog gradskog prevoza putnika“, a u okviru toga planirano je i „uklanjanje postojeće železničke infrastrukture iz delova Dorćola, Kalemegdana, Kosančićevog i Savskog venca i povećanje dostupnosti priobalja grada, „spuštanjem“ Beograda na reke“.

U prioritetima do 2021. godine nalazi se i izreda planova za autoput Beograd – Južni Jadran, završetak obilaznice oko Beograda i most na Savi u Obrenovcu.

Metro, odnosno prvi koraci ka njegovoj izgradnji, trebalo bi da se naprave do 2027. godine, do kada je naznačeno da će biti izrađena „studijska, planska i projektna dokumentacija za liniju 1. Beogradskog metroa“ i početi izgradnja I faze prve linije na delu od Makiškog polja do Pančevačkog mosta ili do Ada Huje.

A za drugu liniju metroa, odnosno početak gradnje, Beograđani bi mogli da čekaju i do 2033. godine, za kada je ostavljen „početak izgradnje linije 2. Beogradskog metroa na pravcu Ustanička – Zemun i realizacija II faze 1. Linije Beogradskog metroa od Pančevačkog mosta (Ada Huja) do Mirijeva, izrada studijske, planske i projektne dokumentacije“.

Comments

comments