Društvo

Zbog zabrinjavajućeg stanja u vojsci sindikat traži HITAN prijem kod Vučića

U dopisu koje je jedini reprezentativni sindikat u Vojsci Srbije, Vojni sindikat Srbije, danas uputio Predsedniku Republike i glavnokomandujućem vojsci, Aleksandru Vučiću, navodi se da je potrebno održati hitan sastanak sa predstavnicima zaposlenih u Vojsci Srbije kako bi se Predsednik Republike upoznao sa stvarnim, veoma zabrinjavajućim stanjem u Vojsci Srbije i celokupnom sistemu odbrane koje preti da potpuno onesposobi osnovnu funkcionalnu i operativnu sposobnost naše vojske za odbranu zemlje.

Na predmetnom sastanku predstavnici reprezentativnog sindikata izneće konkretne predloge za unapređenje stanja resursa, pre svega za očuvanje profesionalnog kadra koji se trenutno drastično osipa, usled čega je operativna sposobnost Vojske Srbije za njenu osnovnu ustavnu funkciju značajno narušena. Takođe pred Predsednika Vučića, biće izneti konkretni predlozi za unapređenje radnog, materijalnog i socijalnog položaja pripadnika vojske i obrazložiti potreba da se između predstavnika Republike Srbije, kao našeg poslodavca i reprezentativnog sindikata kao predstavnika zaposlenih u Vojsci Srbije, otpočne sa zdravim socijalnim dijalogom koji do sada nije postojao i koji se opstruisao i konačno otpočnu pregovori za zaključenje posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u delatnosti odbrane, jer je to trenutno od presudnog značaja i krucijalno rešenje za očuvanje njenih ljudskih resursa, koji su na izdisaju.

Na predmetnom sastanku će biti reči i o primerima kršenja zakona, neistinitom službenom izveštavanju, zloupotrebama, korupciji i kriminalu u Vojsci Srbije, koji u ozbiljnoj meri podrivaju odbrambenu moć zemlje i štete državi i njenim poreskim obveznicima.

Očekujemo da će Predsednik uvažiti molbu reprezentativnog Vojnog sindikata Srbije i da će se ubrzo sastati sa delegacijom zvaničnih predstavnika zaposlenih u Vojsci Srbije.

(Izvor: vojnisindikatsrbije.rs)

Comments

comments